אחרי שבועיים של הפוגה, עדותו של מנכ"ל "וואלה!" לשעבר אילן ישועה התחדשה הבוקר (שלישי) ועברה משלב החקירה הראשית לשלב החקירה הנגדית. כעת, הפרקליטות תעביר את המושכות לידי הסנגורים של הנאשמים, והמאזן שהוכר עד כה בבית המשפט - ישתנה לחלוטין. N12 עם העדכונים השוטפים מהדיון.

משפט נתניהו  (עיבוד: רויטרס)
עיבוד: רויטרס

סיקור עדות אילן ישועה ב-N12:

האסטרטגיה של קו ההגנה של הנאשם אלוביץ' בחקירה הנגדית היום, היא להראות שהפעולות עבור שרה נתניהו בוצעו ללא מעורבותו - והן פרי הצעות של אילן ישועה לזאב רובינשטיין, שתיווך לכאורה במתן השוחד בתיק 4000. בין ההודעות שנכתבו על ידי ישועה, אותן הציג עורך דינו של אלוביץ', ז'ק חן: "מרגיש צורך עמוק לתקן את זה",  "תגיד לי מה היא רוצה ונעשה עם ריאיון בלי ריאיון, לא חשוב העיקר שיהיה לה ולמשפחה קצת נחת", "כאיש משפחה כואב לי מה שעושים לה".

כל העדכונים - דקה אחרי דקה

15:39 נגמר הדיון בבית המשפט.

15:19 עו"ד חן מנסה להראות בדיון שאין אינדיקציה לכך שאלוביץ' לחץ להעלות את הכתבה על עבודתה של אשתו של בנט במסעדה לא כשרה. בין ההתכתבויות שמציג עו"ד חן, כותב אלוביץ' לישועה שהוא לא חושב שניתן לפרסם את זה. ישועה משיב שבהמשך אלוביץ' החל ללחוץ וכל השבת עסקו בלחץ שלו שהכתבה תעלה.

14:36 התחדש הדיון.

14:22 יוצאים להפסקה.

14:10 השופט ברעם לישועה על דרישה של וואלה לראיון עם נתניהו: "אתה לא חושב שזה לגיטימי להיות במסגרת יחסים של טריידוף? לא הכול נעשה במסגרת הסיקור המוטה. הם מבקשים סיקור ואתה מבקש ראיונות".

14:06 עו"ד חן לישועה: "אתה הבנאי של כל הפלטפורמה הזו, אתה לא חלש ולא פסיבי ולא נלחץ. אתה יוזם, אתה עושה מניפולציות, אתה מעלה להם מנחה, אתה מלמד אותם את השיטה".

13:26 השופט ברעם לישועה: "מה שאתה אומר בעצם זה שאתה כותב בצורה מניפולטיבית. כלומר, אדוני מבקש מאיתנו בעצם שגם אם הדברים נכתבו במפורש, אז זה לא מה שהתכוונת באמת".

13:04 ישועה בבית המשפט: "ההתנהלות של שרה נתניהו היא הזויה ועם בקשות הזויות. זה הקונטקסט. הבקשות הן בין הזויות למטורפות. ככה אני דיברתי על זה. אני כותב את הדברים האלה מהזווית של משרת בתוך חצר ביזנטית".

12:53 עו"ד חן מפנה להתכתבות בין ישועה לעו"ד זאב רובינשטיין, שתיווך לכאורה במתן השוחד בתיק 4000, לגבי התמונה עם השמלה של שרה נתניהו.

בתמונה - השמלה שלבשה שרה נתניהו בהשבעת הכנסת ה-19. בכתב האישום נכתב כי לאחר ההשבעה נתקבלו דרישות לתיקון פרסומים הנוגעים לשמלה שלבשה שרה נתניהו ובקשות לפרסומים חיוביים בעניין זה. עוד נכתב כי הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישות, שהועברו באמצעות רובינשטיין לישועה וכי הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ'. הדרישות נענו

תמלול ההתכתבות:

רובינשטיין: "אני החלטתי להפיץ תמונות על שרה כדי שהציבור יקבל דמות אחרת. בבקשה תפרסם, האחריות עליי". 
ישועה: "הגעתי למשרד, ראיתי את הכתבה על השמלה. מוריד את זה מיד".
ישועה כותב שזה בוצע, ומוסיף את המשפט הבא: "אין לאנשים נשמה".

עו"ד חן שואל את ישועה: "מי אלה האנשים שאין להם נשמה, בהקשר של פרסום תמונת שרה נתניהו עם שמלה. למי התכוונת?"

ישועה: "האירוע זכור לי. סביב האירוע בו לבשה הגב' נתניהו שמלה היה מאמץ לשפר את התדמית, שנוריד את הידיעות. ספציפית לשאלתך, ב'אין לאנשים נשמה' לא התכוונתי לאף אחד, זו צורת הדיבור שלי איתם. מה שעושים פה זה דבר נורא ואיום, הוא אמר 'תעלו את התמונות האלה, זה חשוב לעם ישראל'. זו השפה שלי עם זאב - אני כותב את מה שהוא רוצה לשמוע. באופן כללי דובר על זה שבעיתונות היה קמפיין על שרה עם השמלה. אני כתבתי את הדבר הזה כמו שכתבתי לכל אורך השנים. גם כשדיברתי עם האנשים מלמטה וגם כשדיברתי עם זאב. אני נוקט בשפה שהם רוצים לשמוע. "מדהים, תמונות מדהימות" - גם איריס אלוביץ' השתמשה באותה שפה.

עו"ד חן: "השאלה היא זו: מה התכוונת בקשר לתשובה לשאלתי? 1. זה ציני. 2. זה מה שהם רוצים לשמוע. שני הדברים לא מתחברים. מי שמשמיע מה שאתה רוצה לשמוע לא יודע שאתה ציני. מה אמורים להבין?

ישועה: "כל זה שיח מוקצן מתוך חצר ביזנטית מטורפת, ככה אני מדבר איתם. וגם לאנשים כלפי מטה באותה שפה – "עם ישראל חייב לראות את התמונות האלה".

עו"ד חן: "נראה את חלקך בחצר הביזנטית. אתה עונה "כואב לי עליה ועל הילדים. הם כמו חיות טרף". זה שרה נתניהו והילדים שלה. חיות הטרף הם התקשורת. האם הרגשת צורך עמוק לתקן את ההתנהגות של חיות הטרף?".

ישועה: "אותה תשובה כמו מקודם. זאב רובינשטיין - הפניות שלו נלעגות, אז גם התשובות נלעגות. זו הצורה שלי בתוך החצר הביזנטית. כשאני מקבל תמונות הזויות מגיל 17 שלה (שרה), אני משחק את המשחק שלהם".

12:43 משפחתו של חלל צה"ל הדר גולדין, שגופתו נמצאת בשבי חמאס, הגיבה לעדות ישועה בבית המשפט: "שנים שאנחנו זועקים על ההשתקה הממסדית המכוונת מלמעלה בכל הקשור להחזרת הדר גולדין. כעת בבית המשפט אילן ישועה מודה שקיבל הוראות להוריד כתבות על משפחות שכולות. לאיזה עוד תהומות ההנהגה שלנו תידרדר. בושה וחרפה. השיבו את החיילים מעזה מיד".

12:33 התחדש הדיון

11:55 יציאה להפסקה

11:30 עו"ד חן נותן דוגמאות לדרישות של ישועה מאיתן מדמון, מנכ"ל גלובס בזמנו, כדי להוריד כתבות הקשורות לבזק

10:41 עו"ד חן מפנה לציטוט נוסף של ישועה מהחקירה, שבה אמר: "את הדעות שלי הם ידעו. הם גם ידעו שאני מצביע לבוז'י הרצוג".

ישועה משיב: "נאלצתי לתרץ את מה שהיה במערכת. היו מקרים שהיינו צריכים להוריד ידיעות על משפחות שכולות בעקבות בקשות של נתניהו".

שופט: "אתה מתנצל על הביטוי?" (בכוונה לאמירת ישועה לפיה 'ביבי הורס את המפעל הציוני').

ישועה: "לא, אני מתנצל על המעשים".
 
עו"ד חן: "אתה עדיין בדעה שרה"מ הורס את המפעל הציוני?".
 
ישועה: "כן".
 

10:31 עו"ד חן מפנה לחקירה של ישועה, בה אמר ש"ביבי הורס את המפעל הציוני".

ישועה: "זה היה אחרי תקופה ארוכה של ABUSE שעשו לנו. לכן אמרתי לעיתונאים שאני אישית חושב שהוא הורס את המפעל הציוני אבל שאין לי ברירה - רציתי שהם ישמעו גם את זה כראקציה, אחרי שהם היה בסירוס ובצנזורה עצמית כל כך גדולים".

10:11 ישועה: "המתח בין שיקול חדשותי למסחרי קיים בכל מערכת. אולי בעיתון "הארץ" לא".

9:58 ישועה: "ינון מגל כתב לי לפני הכתבה הזו - 'יצאנו מדעתנו. מה זו ההשתלטות המטורפת הזאת על המערכת?'. רוב השינויים נבעו משיקולים פוליטיים. השיקולים המסחריים בטלים בשישים. אולי הם אמרו את זה כי אנחנו מסתירים היטב".

9:47 עו"ד חן מפנה לדברים שאמר אבירם אלעד, עורך וואלה לשעבר, בחקירתו במשטרה: "באותה תקופה הייתה הנחיה גורפת שלפני שהיו פרסומים על קבוצת בזק היינו עורכים דיונים האם לפרסם או לא". עו"ד חן שואל את ישועה: "האם לגיטימי בעיניך שאתר חדשות יעשה שיקולים עסקיים?".

ישועה: "בעולם אידאלי לא. לעיתים זה כן קורה".

09:31 עו"ד חן: "בכתבה נכתב כי העומד בראש החברה התעצם וחולש על תחומים נוספים של החברה. בראיון מקביל הסביר ישועה את הרציונל מאחורי הכפפת המערכת".

ישועה: "בריאיון לא רציתי להכחיש, כי כולם עושים את זה. אמרתי כי שיקולי המערכת צריכים לגבור על האינטרסים המסחריים. מנכ"לים מתערבים לעיתים מסיבות מסחריות, אבל זה לא דומה במינון ובכמות למה שהיה בוואלה".
 
עו"ד חן: "זה לא קשור לשאול (אלוביץ') כי אותם עיתונאים לוקחים את זה שנתיים אחורה".
 
9:25 עו"ד חן מציג כתבת תחקיר מאתר 'העין השביעית' משנת 2013: "שלושים מעובדי וואלה! בהווה ובעבר מעידים כי במקביל להליך בניית מחלקת התוכן חלה התערבות בסיקור צנזורה וכרסום בעבודה העיתונאית". עוד נכתב בכתבה כי ישועה "מתייחס לעצמו כמו"ל האתר".

ישועה מגיב: "זה לא מקרה שהכתבה הזו יוצאת 8 חודשים אחרי שאלוביץ' החל להפעיל את הלחץ שלו".

עו"ד חן: "הקושי פה בלהדביק את זה לשאול הוא ש-30 עיתונאים מדברים על האינטרסים המסחריים של החברה. שום דבר פוליטי, שום דבר בקשר לראש הממשלה".

ישועה: "כשאומרים מסחרי זו הכוונה. העיתונאים יודעים דבר אחד - הטיימינג הוא חשוב".

9:14 עו"ד חן: "כשהגעת למשטרה לא סיפרת להם על ההקלטות". ישועה השיב: "אני שלחתי את כל ההקלטות באפליקציה שבה השתמשתי. אחר כך קראתי בעיתונים שהייתה עוד אפליקציה שלא זכרתי. אבל מה יש לי להסתיר? לא מחקתי את האפליקציה. זה מראה לך כמה הייתי לא מודע. מה אתה טוען? שרציתי להסתיר את זה?".

9:12 ישועה: "כמו שאמרתי, לא הקלטתי פגישות".

9:12 עו"ד חן: "למה לא הקלטת את הפגישות עם אלוביץ' אחרי פגישת שיבוש הראיות?".

9:08: עו"ד חן, סנגורם של בני הזוג אלוביץ', מראה עוד מקרים שבהם נכתב "הקלטת פגישה עם צדדי ג'".

9:07 ישועה: "אני לא זוכר במה מדובר. לא זכור לי משהו כזה. אני ככלל לא עסקתי בהקלטה של אנשים, זו עובדה. יכול להיות שזה קשור לסחיטה שניסו לעשות לנו אבל לא זכור לי על מה מדובר".

9:07 עו"ד ז'ק חן לישועה: "אמרת בחקירה הראשית - 'אני לא איש שמקליט אנשים וגם יכולתי לקחת את הטלפון הזה ולהקליט פגישות. כל התקופה לא הקלטתי אף פגישה. אין עם זה שום בעיה. הטלפון השני ביד, הטלפון השני בכיס'. אבקש להקריא לך מזכר ערב העדות ואחרי 7 ימי ההתרעננות. במזכר נכתב 'הקלטה עם צד ג'. מכאן אני למד שכן הקלטת פגישות עם אנשים".

9:03 החלה החקירה הנגדית של העד ישועה.

החקירה הראשית בהשוואה לחקירה הנגדית

בחקירה הראשית, העד נמצא במצב נוח בהרבה: הפרקליטות נוהגת בו בכפפות משי ושואלת שאלות כלליות בלבד שלא אמורות להקשות עליו. כמו כן, החקירה הראשית נשלטת על ידי הפרקליטות שבוחרת אילו ראיות להציג. לעומת זאת, מהיום יוכלו הסנגורים להציג מוצגים חדשים והם יובילו את חקירתו של ישועה. מדובר בסנגורים בכירים ומנוסים, שלא מתכוונים לרחם על עד המפתח בפרשה. הם ינסו למצוא חורים בעדותו ויוכלו לשאול שאלות תקיפות בהרבה.

עדותו של ישועה עד כה הייתה עוצמתית ויצרה כותרות מהדהדות, ונראה שבפרקליטות שבעי רצון מהחקירה הראשית. אולם, מהיום לא תהיה לפרקליטות כמעט שליטה על המתנהל באולם בית המשפט. לכן התמונה השלמה תתבהר רק במהלך החקירה הנגדית שתחל היום, או אפילו רק בשלב החקירה החוזרת שתנהל הפרקליטות מיד לאחר מכן.

שאול אלוביץ' (צילום: אורן בן חקון)
צילום: אורן בן חקון

החקירה הנגדית של ישועה תתקיים במשך כ-20 ישיבות (על פני כשישה שבועות). ב-10 הישיבות הראשונות החקירה הנגדית תנוהל על ידי הסנגורים של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' - תחילה ע"י עורך הדין ז'ק חן ולאחר מכן ע"י עורכת הדין מיכל רוזן עוזר. בהמשך יתקיימו כ-10 ישיבות נוספת, בהן החקירה הנגדית תנוהל על ידי סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד בעז בן צור.

>> להאזנה לכל הפרקים של "אחד ביום" לחצו כאן

בתום 20 הישיבות הללו תנהל הפרקליטות חקירה חוזרת לעד ישועה, שמטרתה להשלים את החסר ולתת מענה לנקודות שיעלו בחקירה הנגדית. מיד אחרי חקירתו החוזרת של ישועה, תסתיים עדותו ויזומנו בזה אחר זה שאר העדים.