יובל אראל N12

יובל אראל

כתב משפט N12

64 5 4 3 2 1