שלב ההוכחות במשפט נתניהו נמשך גם היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בירושלים - ומתמקד בשני נושאים ששונים מאלו שהיו במוקד ביום הראשון לדיונים. העד המרכזי, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, ממשיך בעדותו - בני הזוג אלוביץ' נוכחים וראש הממשלה נתניהו לא נמצא באולם, אלא רק צוות ההגנה שלו. חברת צוות התביעה אמרה עם תחילתו של הדיון כי ישועה קיבל הודעות מאיימות לאחר שמסר את עדותו.

השופטים דחו את בקשת הסנגורים לבחינת מוצגים שישועה נחשף אליהם בראיון שנערך לו ולגבי חומרים מהמכשיר הסלולרי שלו. בעדותו ציין מנכ"ל וואלה לשעבר כי בני הזוג אלוביץ' הנחו אותו למחוק תכתובות בינו לבינם בטלפון הסלולרי שלו, וכי הציעו שיקח את האשמה על עצמו. "נאמר לי - 'אתה תגיד שלא היה כלום', ואז שאול יגיד לא היה כלום ורה"מ יגיד שלא היה כלום - ואז החוקרים יחשבו שאין כלום", העיד ישועה. עדכונים שוטפים מהדיון.

כתבות נוספות על משפטו של נתניהו ב-N12:

-> משפט נתניהו - שלב ההוכחות יוצא לדרך

-> בזמן ההמלצות אצל הנשיא - שלב ההוכחות במשפט נתניהו יוצא לדרך

-> משפט נתניהו: נמצאו הקלטות חדשות שנמחקו מהטלפון של מנכ"ל וואלה לשעבר

כל העדכונים - דקה אחר דקה

15:20 תירוש: "יכול להיות שהנחת את העורכים לעשות קו אנטי ראש הממשלה?". ישועה: "ממש לא היה קו כזה. הייתה פעם אחת שפניתי לאבירם אלעד ואמרתי לו להעלות כתבה כלשהי נגד ביבי, והוא אמר שזה לא מתאים, ומיד הסכמתי". תירוש: "עד כמה נהיה קו שהוא נגד ראש הממשלה?". ישועה: "הפסקתי לעקוב כבר".

15:11 תירוש: "מבחינת שאול ואיריס, מה קורה מבחינת הבקשות לסיקור?". ישועה: "היו טלפונים, לא תמיד עניתי, בניגוד למה שהיה עד כה. מדי פעם איריס שלחה בווטסאפ, אבל זה נעלם".

14:59 תירוש: "אתה שמעת דיבורים על צחי הנגבי?". שופט: "מה שהוא שמע על צחי הנגבי זו עדות שמיעה, זה ברור". תירוש: "אדוני לא הבין את השאלה. התכוונתי האם שאול או איריס אלוביץ אמרו על צחי הנגבי..." שופט: "זו עדות שמיעה ברורה ויש גבול עד כמה אפשר". ישועה: "אני לא זוכר שדובר עליו".

14:54 תירוש: "מי חיבר אותך לאפשרות רכישת וואלה על ידי פאקר ומה התבקשת בפגישה הזאת בקשר לזה?". ישועה: "בסוף 2013 שאול אמר לי שישנו מליארדר בשם פאקר, שהופנה דרך ראש הממשלה, ושיש לו עניין לרכוש את וואלה. תירוש: "אתה זוכר פגישה נוספת, ב-25, אתה זוכר מה דובר בה?". ישועה: "דומני ששם עלה הנושא של פילבר. נדמה לי שנאמר שפילבר מבקש משאול לעזור לו, ושפילבר לא יודע שיש נתק בינו לבין רה"מ, וטיפה הופתעתי שפילבר צריך את שאול בשביל לייצג אותו מולו. מומו עוד חשב שהכול בסדר בין שאול לבין ראש הממשלה, אבל היה נתק בגלל שהסיקור כבר לא היה מוטה".

14:46 בשלב הזה ישועה הוחזר לאולם. עו"ד חן: "זה לא הולם שהעד נשאל ארבע פעמים את אותה שאלה, רק בגלל ששמו של ראש הממשלה מוזכר בה". תירוש עונה: "אני לא שואלת על ראש הממשלה", ומוסיפה עקיצה לעבר ז'ק חן: "אני שמחה שלנאשם אחד יש ייצוג נרחב בהגנה". השופט מעיר לה על הציניות, ותירוש חוזרת על השאלה: "מה נאמר לך שאתה צריך להגיד אם נפתחת חקירה?". ישועה: "אמרו 'תגיד שלא ביקשנו כלום', כי עורך הדין הפלילי אמר שהטיעון האידאולוגי לא תקף. אמרו לי 'תגיד שלא היה כלום', אתה תגיד 'לא'". תירוש קוטעת אותו: "בסדר, לא צריך לחזור על כל המשפט".

אילן ישועה (צילום: אורן בן חקון)
אילן ישועה אתמול בכניסה לבית המשפט | צילום: אורן בן חקון

14:43 לאחר שישועה יצא מהאולם, אומר עו"ד בן צור: "העד אומר שהוא שמע שהוא צריך לתאם גרסאות עם ראש הממשלה, זו הגרסה שלו. הקושי הוא שזה כלי שלישי. חפץ עצמו אומר שזה ביוזמתו". תירוש: "נאשם 1 (נתניהו) לא נאשם בשיבוש". עו"ד בן צור: "הרושם שאתם יוצרים הוא הפוך". השופטת פרידמן פלדמן: "אם זו עדות שמיעה, אז זה לא קביל". בן צור: "לא רק לא קביל, גם מכתים".

14:40 תירוש לישועה: "מה ביקשו ממך להגיד אם נפתחת חקירה?". עו"ד בן צור מתערב: "ניר חפץ אמר...". תירוש צועקת: "זה סוג של התנגדות??". עו"ד בן צור: "כן, זו התנגדות. את רוצה שהעד יצא?". תירוש: "כן. סליחה, מר ישועה, אבל אני לא רוצה שתהיה השפעה על העדות שלך". ישועה יוצא.

14:37 תירוש: "כתוב בתרשומת שהיה לחץ גדול וחשבו שהחקירה תסתעף אליהם, וששמו של ארי הרו הוזכר הרבה". ישועה: "זו אותה פגישה שאחריה שאול לקח לי את הטלפון. זה היה כבר הטלפון החדש, חיכיתי 5-10 דקות ואז התעשתתי, ושאלתי אותם 'סיימתם?' - ואז ברחתי מהר ועזבתי את המקום". תירוש: "מה נאמר לך על ארי הרו?". ישועה: "נאמר שהוא חלש ושאולי הוא יהיה עד מדינה".

 

ישועה: "שאול עשה לי 'נו נו נו' - ובאותו שבוע כבר הפכנו לאתר ביקורתי"

14:32 תירוש: "ב-8 בינואר מתפרסם שתיק 2000 עוסק בנוני. מזכרונך, מה קרה שם?". ישועה: "זה היה אחרי שבועיים של נתק, ואז ניגשתי ליד אור ושאול. אור אמר לי שהתפרסם שיש חקירה על מוזס, ושהוא בכה מרוב אושר כששמע את זה. שאול עשה לי תנועה של 'נו נו נו' - באותו שבוע כבר עברנו למצב של אתר ביקורתי". תירוש: "מי אמר שוואלה תשלם מחיר על הקו העצמאי?". ישועה: "אור".

14:24 תירוש: "בפגישה של 2 בינואר, כתוב 'פגישה לחוצה מאוד'. תנסה להסביר לנו למה התכוונת ומה נאמר לך פה?". ישועה: "שאול היה לחוץ". שופט: "למילה לחוץ יכולה להיות פרשנות שונה, מה הכוונה?". ישועה: "בצורה שבה הטלפון נלקח ממני. הוא לא היה כתמול שלשום, אולי זה סובייקטיבי. אני גם זוכר את הפגישות כי הן היו לא שגרתיות. זה שהוא אמר לי שהוא התייעץ עם עורך דין פלילי שאמר לו שהטיעון האידיאולוגי לא טוב, ואמר שגם זה יכול להיחשב טובת הנאה. ואז הוא אמר שצריך לומר שאין כלום. אלה היו המילים שלו".

14:17 ישועה: "מאז הפגישות שלי עם שאול עסקו בשאלות המשך על המחיקה, או 'למה אתה לא עונה לניר?' עניתי שמחקתי, למרות שלא מחקתי, ועניתי שהזמנתי טלפון חדש. בפגישות הללו עלו הנחיות חדשות לגבי מה אני צריך להגיד מבחינת התיאום". לאחר מכן מראים עוד תרשומת ושואלים את ישועה. "זו תרשומת שאני עשיתי בעקבות רצף פגישות עם שאול. הרגשתי שוב שתוכן הפגישות מחייב שאתייעץ עם עורכי הדין".

14:13 תירוש מראה תכתובת נוספת ושואלת מה כתוב בה. ישועה: "ניר חפץ שאל אותי אם אני רוצה לבוא לקפה ואחר כך שלח סימן שאלה". תירוש: "מה עשית אחרי השיחה עם עורכי הדין?". ישועה: "נסעתי למערכת וביקשתי לפגוש את אבירם אלעד ומיכל קליין, ואמרתי להם שהסיקור המוטה מפסיק בזה הרגע ושגם אם אבקש משהו שלא יבצעו". תירוש: "למה עשית את זה?". ישועה: "עד לאותו רגע חשבתי שהתתנהלות בעייתית אתית, אבל לא פלילית. מאותו רגע הבנתי שזה במגרש הזה".

14:10 עו"ד תירוש מראה את התרשומת ושואלת את ישועה עליה. שופט: "זה משקף את תוכן הפגישה?". ישועה: "בוודאי, זה מה שאמרתי לה וזה מה שהיא רשמה". תירוש: "מה עשית עם התכתובות?". ישועה: "הוחלט שזה יישמר אצל עורכי הדין בכספת". 

אלוביץ', נכנס, בית, משפט, נתניהו, בנימין, ביבי (צילום: N12)
שאול אלוביץ' | צילום: N12

14:08 עו"ד תירוש: "אני רוצה להחזיר אותך לאותו בוקר. מה אתה עושה עם מה שקרה?". ישועה: "אני טילפנתי לטליה גרסטלר, עורכת דין ממשרד מיתר, וקבענו פגישה בבית של רלי לשם. תיארתי את מה שקרה, ואז הוא אמר שהוא רוצה שטליה תעשה תרשומת של מה שהיה, והיא עשתה תרשומת בכתב ידה".

14:06 עו"ד תירוש מראה תכתובת ושואלת את ישועה מה רואים בה. ישועה: "רשום נדמה לי שזה הטלפון של איריס, יוצאת מהקבוצה. ואז השני 'removed'. אחר כך רואים ב-2.1, מספר ימים אחרי זה, שאני משנה את שם הקבוצה ל-'תמונות נכדים'". תירוש: "למה שינית?". ישועה: "כי נדרשתי למחוק אותה, שאול הזמין אותי לכמה פגישות, הוא לקח ממני את הטלפון וחששתי שהוא יראה".

13:57 ישועה הבהיר ששני בני הזוג, איריס ושאול, היו שותפים לשיחה. עו"ד תירוש: "כמה הסירוב שלך התקבל בהבנה?". ישועה: "הם ניסו ללחוץ עליי, אבל הייתי החלטי". לאחר מכן, מספר ישועה כי הוא הוציא את שאול או איריס מהקבוצה, אחרי שבן הזוג השני עזב, "ואז עשיתי גיבויים של הווטסאפ למחשב שלי".

13:53 ישועה ממשיך בעדותו: "כשהשיחה התחילה היא נכנסה לחרדה, ולקח לי 10 דקות או רבע שעה כדי להבין מה קרה פה בעצם. גם הם היו די מתוחים". עו"ד תירוש: "מה היה חריג בפגישה הזאת?". ישועה: "שעת הלילה המאוחרת, ההזמנה מהרגע להרגע, ובעיקר - התוכן עצמו.  נאמר לי איזה גרסה אני צריך, שאם ישאלו מה הסיבה - שאני אגיד שאני יזמתי. נאמר לי - 'אתה תגיד שלא היה כלום', ואז שאול יגיד לא היה כלום ורה"מ יגיד שלא היה כלום, ואז החוקרים יחשבו שאין כלום".

13:47 עו"ד בן צור: "האזכור של ראש הממשלה לא הופיע (בחקירה)". התובעת עו"ד תירוש ענתה: "זה הופיע. ממתי מתנגדים לדברים שהעד אמר? אני שאלתי שאלה פתוחה", ומפנה לתרשומות הרלוונטיות.

 

ישועה: "ההצעה שלהם היתה שאני אגיד שאני יזמתי הכול"

13:44 ישועה המשיך בעדותו: "נאמר שאני אגיד שזה היה מסיבות אידיאולוגיות, שלא רציתי שהאתר יהיה שמאלני. הם שאלו אותי אם אני מוחק את התכתובות ביננו ואמרתי שלא, אז הם אמרו שצריך למחוק - וביקשו ממני למחוק בנוכחותם. אמרתי שאני לא רוצה, שיש שם תמונות פרטיות ושאני חושש שאם אעשה את זה בחופזה אני אמחק תמונות של אמי המנוחה. הם אמרו שחשוב שאני אעשה את זה, דנו באיך צריך למחוק את הקבוצה. קודם אחד יצא ואחר כך אני יצאתי כשהגעתי הביתה. בנוסף, הם אמרו שצריך להרוס את הטלפון".

13:40 ממשיכים בחקירה הראשית: ישועה נכנס ומתיישב. עו"ד תירוש: "סיפרת לבית המשפט שההתנהלות הסתיימה ב-2106. מה הנסיבות שהובילו לסיומה?". ישועה עונה: "קיבלתי שיחה מאיריס, היא ביקשה שאגיע אליה הביתה, לאגף הפרטי של הבית. שאול ואיריס קיבלו אותי. הם ביקשו ממני לשים את הטלפון בחוץ ושמו גם את שלהם בחוץ. ישבנו ליד שולחן. הם אמרו לי: 'ניר חפץ הגיע מדיון מאנשי ראש הממשלה, שגם ויינרוט היה שם ודובר על חקירה שנפתחה'. הם אמרו שיש רק שתי אפשרויות - פאקר ואלוביץ'. והם אמרו שצריך במקרה כזה לתאם מה כל אחד יגיד, מה שאול יגיד, מה אני אגיד ומה ראש הממשלה יגיד. ההצעה שלהם היתה שאני אגיד שאני יזמתי הכול".

 

צוות התביעה במשפט נתניהו (צילום: POOL New, ראובן קסטרו)
צוות התביעה במשפט | צילום: POOL New, ראובן קסטרו

13:37 התובעת עו"ד יהודית תירוש ציינה כי היא לא מכירה ערעור על החלטות ביניים בהליך פלילי. "לא מבינה מכוח מה הבקשה שמבקשת ההגנה. יש החלטה של בית משפט, היא לא נוחה לחבריי. אני מבינה שאתם רוצים לעשות הכל כדי שהעד לא יישמע". עו"ד חן מרים את קולו בתגובה: "אלה דברי הבל, אין להם יסוד. כל פעם פוגעים בזכויות ואנחנו צריכים להסביר למה לא אנחנו רוצים לעכב. זו הנדסת תודעה ולא סתם. אני מוחה על האמירה הזאת".

13:34 עם החזרה לאולם, מבקש עו"ד ז'ק חן לעצור את הדיון כדי להגיש עתירה לבג"ץ על דחיית הבקשות. השופטים מחליטים להמשיך בדיון, אך לא יוצגו ראיות שקשורות בהחלטות שנידונו בבוקר.

13:14 לבקשת עורכי הדין של בני הזוג אלוביץ', השופטים נתנו עוד רבע שעה כדי לצאת להתייעצויות.

13:09 השופטת פרידמן פלדמן שואלת: "כמה ישיבות יש לנו עם העד בחקירה הראשית?". עו"ד תירוש עונה: "לפי ההערכה שלנו, כ-6 ישיבות, אבל קשה לדעת. זו רק הערכה". לשאלת השופטים כמה זמן יידרש לחקירה הנגדית, ענו הסנגורים: "בין שלושה שבועות לחודש". עו"ד ז'ק חן: "התופעה שראינו עם ישועה קרתה גם עם מיכל קליין ואבירם אלעד. אם בית המשפט לא יסביר כיצד הוא מצפה שזה יתנהל, אנחנו נראה תופעות דומות גם בהמשך".

13:04 השופטים דחו את שתי הבקשות של הסנגורים לבחינת מוצגים שישועה נחשף אליהם בראיון שנערך לו ולגבי חומרים מהמכשיר הסלולרי שלו, בכפוף להערה בנושא הראיון. הם מעבירים את העותקים לצדדים.

13:02 השופטים נכנסו.

12:58: עד המפתח אילן ישועה יושב על הכיסא שלו באולם בית המשפט, השופטים טרם נכנסו.

12:04: יציאה להפסקה עד 12:45, אילן ישועה ימשיך אחריה בעדותו.

12:01: פרידמן פלדמן שואלת: "למה זו לא צורה תקינה? אם אחד חושב כך והשני חושב אחרת, ומחליטים לא לחקור אותו מסיבה כלשהי - לא הבנתי איך זה מביא אותנו לשאלה שאנחנו דנים בה היום?". עו"ד רוזן-עוזר תוהה: "זה לא נראה לכם קצת מוזר מה הסוד הגדול?". תירוש מתייחסת: "איזה סוד?" - ורוזן-עוזר מרימה את הקול: "אז תענו כבר!".

 

הסנגורית של איריס אלוביץ' דורשת לדעת: האם ישועה עבר עבירה, התביעה מסרבת

11:53: התובעת עו"ד תירוש מסרבת להיענות לבקשה מכיוונה של עו"ד רוזן-עוזר: "אני לא מכירה בדין הפלילי מצב שבו אנחנו צריכים תוך כדי ההליך לומר מה עמדתנו לגבי מעמדו של עד. הבסיס לטעון אכיפה בררנית הוא כתב האישום. אנחנו עומדים על עמדתנו למה ישועה לא הוזהר. הבקשה הדחופה הזאת באמצע דיון היא לא לעניין".

בתוך כך, הסנגורים והתביעה מתווכחים על שתי מילים בנאום של ליאת בן ארי אתמול. היא ציינה שכתב האישום מייחס עבירות לנאשמים "ורק להם", ולכן לטענת הסנגורים מדובר ברמיזה לעמדת הפרקליטות שישועה כלל לא עבר עבירה.

11:46: עו"ד רוזן-עוזר מתייחסת לאמירה של ליאת בן ארי אתמול שלפיה לא הייתה הצדקה לחקור באזהרה את ישועה, ואומרת: "היא אמירה בעלת משמעות. הלקוחה שלי איריס אלוביץ' טוענת שיש שני אנשים שהיו מעורבים יותר ממנה - ישועה ושרה נתניהו. לכן, אם הפרקליטות סוברת שאילן ישועה לא עבר את הרף הפלילי, זה ישפיע על הטענות שלי. אני מבקשת היום להבין אם אילן ישועה עבר עבירה או לא עבר עבירה, לעמדת הפרקליטות".

 

התובעת בתגובה להתפרצות סנגורו של נתניהו: "אתה קוטע את חוט המחשבה"

11:28: עו"ד בן צור מתפרץ לדבריה של תירוש, שצועקת: "אל תפריע לי, אתה קוטע את חוט המחשבה". היא תוהה: "איך אפשר להשוות פה ליונתן אוריך ועופר גולן? שם ביקשו להביא את הטלפון מהרכב. לא שמענו שום חזרה מההסכמה של העד. אתם יכולים לחקור אותו נגדית ובית המשפט יתרשם אם יש חזרה מההסכמה. בגלל שמדובר בטלפוניה, יש צדדים שלישיים. לכן, זה לא משנה שיש הסכמה".

 

התביעה עונה: "אנחנו חיים ביקום מקביל לצערי, לא נפל פגם בצווים שהוצאו כדין"

11:11: עו"ד מיכל רוזן-עוזר, שמייצגת את איריס אלוביץ', אומרת כי "לא אומרים לישועה במהלך החקירה ששוקלים לחקור אותו באזהרה, כשלמחרת יש כבר דיון בפרקליטות האם לחקור אותו באזהרה". השופט ברעם מאבד סבלנות: "אני לא מבין את זה, העד לא טוען את זה. אם הוא היה חוזר בו מההסכמה היינו במצב אחר, אבל זה לא קרה". עו"ד רוזן-עוזר ממשיכה: "הפגיעה היא לא רק בעד עצמו, אלא גם בנוכחים אחרים בשיחות. זו דריסה מוחלטת ואנחנו לא יודעים איך זה היה קורה אם הדבר היה מתנהל אחרת".

התובעת תירוש מגיבה לטענות: "שוב אנחנו חיים ביקום מקביל לצערי. לא נפל פגם בצווים והם הוצאו כדין. אין היגיון ולא יעלה על הדעת שצריך להוציא בזמן כל חקירה צו על כל התפתחות".

 

סנגורו של נתניהו תוקף: "הפגם פה הוא שיטתי ומכוון"

10:53: עו"ד בן צור ממשיך באותו הקו: "באותו יום הלכו להוציא צו. עצם העובדה הזאת מעידה שהם מבינים שצריכים צו. אז מה הבעיה בצו? זהו החטא הקדמון, הוא לא קשור לתיק 4000. מעבר לזה, לא גילו לבית המשפט שכבר נעשה חיפוש. בדיון על צו החיפוש לא גילו לבית המשפט שמדובר בתיק נגד ראש הממשלה, בתיק 4000", כך לדבריו. הפגם פה הוא עמוק ושיטתי ומכוון", הוא מדגיש. "החקירה הזו לוותה על ידי צמרת הפרקליטות והיועץ המשפטי".

 

השוטפת פרידמן פלדמן: "העד אומר 'אין לי בעיה עם זה' - מלבישים עליו לחצים שלא קיימים?"

10:40: סנגורו של ראש הממשלה עו"ד בן צור מוסיף: "חוקרי המשטרה ניצלו את הצו שהיה להם לצורך חקירת תיק בזק לגורמים מסוימים שהיו בשתי החקירות, ואז החוקרים חיטטו והפיקו חומרים שנוגעים לחקירה של המוטב שלפניכם (4000). כשישועה מגיע לחקירה, הוא מגיע על קרקע אחרי שהופקו חומרים ללא צו. החקירה של ישועה לא הייתה קשורה בכלל לחקירה בניירות הערך - אלא לתיק 4000". בן צור חוזר על דבריו וטוען: "ההסכמה לא רלוונטית. החוק קובע בצורה ברורה - 'לא ייערך חיפוש ללא צו'". השופט אומר: "אבל יש הלכת בן חיים. אין פגיעה בפרטיות כשיש הסכמה. אם מטרת החוק היא למנוע פגיעה בפרטיות, אז אין פה פגיעה במהות החוק".

עו"ד בן צור מציין כי עולה השאלה האם הסכמה בחדר החקירות היא הסכמה חופשית ומרצון. השופטת פרידמן פלדמן אומרת כי "עומד כאן העד ואומר 'אין לי שום בעיה עם זה. להיפך - אני הייתי מעביר הכול'. הוא לא טוען לאיזשהו לחץ. אתם מלבישים עליו לחצים שלא קיימים?". סנגורו של נתניהו מוסיף: "הבחינה היא במועד שזה נעשה ולא בחלוף שנים". פרידמן פלדמן פונה אליו בעקשנות: "אדוני, לא יודע מה העד חשב באותה הזמן". לדבריו, הפסיקה קובעת שצריך להזהיר אותו ולהסביר לו, וזה לא מופיע בפרוטוקול.

לוח הזמנים מתעכב, סנגורו של נתניהו דורש: לפסול חומרים שנשענו על צו חיפוש

10:34: עוברים לדון בבקשה לפסילת ראיות. ישנו איחור בלוח הזמנים המתוכנן, ישועה אמור היה להגיע ב-11:00 - אלא שרק כעת עוברים לדון בבקשה השנייה. פרידמן פלדמן דוחקת לטעון בקצרה: "אתם מגישים בקשות יפות ומקיפות, אז אנא - רק אם יש מה להוסיף". סנגורו של נתניהו עו"ד בן צור מבקש לפסול חומרים בטענה שלא ניתן צו חיפוש להשגתם. "ברגע שאין צו חיפוש זו הפרה. החוק קובע - חיפוש בחומרי מחשב הוא אך ורק על פי צו שישנו. אין מקבילה בדין הישראלי להוראה כל כך ייחודית. למה? בגלל שזו פגיעה בפרטיות, זה לא כמו לחפש סכין. הצו שניתן לא קשור למחשב". השופט מגיב לדברים: "אולי אדוני יתמקד בעניין ההסכמה? הרי העד הסכים לחיפוש".

10:27: מתקרבים לסיום הדיון לגבי הרענון. השופטת פרדימן פלדמן נוזפת בנוכחים באולם שלא מקפידים מספיק על עטיית המסכות. 

 

התובעת: "התעלמות מאיך שמתנהלים מגה תיקים, לא ישבנו רגל על רגל"

10:11: עו"ד תירוש מציינת כי "אם נאמרה תוספת מיוחדת שלא נאמרה בהודעה, אנחנו העברנו אותה לסנגורים". פרידמן פלדמן משיבה: "אבל אין לנו את הדברים שהוא אמר ברענון, יש רק תקציר". עו"ד תירוש מסתייגת: "זה נכון שהוא הוסיף את טלי בן עובדיה, אבל זו לא תוספת מהותית שצריך בשבילה חקירת משטרה". פלדמן טוענת כי "על זה לא היו מגישים בקשה". עו"ד תירוש נותנת דוגמות לתיקים אחרים שבהם קרו דברים דומים ברענון ומדגישה: "להציג את הדברים כך, זו התעלמות מאיך שמתנהלים מגה-תיקים. בניגוד לטענת הסנגורים, לא עושים רענון שמונה חודשים קודם. עושים אותם סמוך לעדות. לא ישבנו בזמן הזה רגל על רגל. היינו עסוקים בבקשות אחרות שהגישו חבריי".

השופט שואל: "גבירתי סבורה שההודעות ממצות את גרסת העד?" - ותירוש מגיבה: "לפי השאלה של אדוני, אין בכלל מה לעשות רענון זיכרון".

10:06: השופט מצביע על המזכר מהרענון ואומר: "ברירת המחדל היא לא שהבירור העובדתי צריך להיעשות בחקירה? מה שאני רואה במזכר (מהרענון) נראה כמו בירור של עובדות. אם יש עובדות שלא נמצאות בהודעות, אתם לא חושבים שזו בעיה? אם יש פער, זה לא עלול לפגוע ביכולת לנהל הגנה?". השופטת פרידמן פלדמן מזכירה מוצגים ואומרת: "זו מסה של חומר שהוצגה לו. אני לא זוכרת מזכרים כל כך ארוכים מרענון". עו"ד תירוש מבהיר: "זה לא עובדות חדשות. כשיש תכתובות וואטסאפ על פני חמש שנים, לא ניתן להקיף הכול, גם לא בחקירה. אם נאמרה תוספת מיוחדת שלא נאמרה בהודעה, אנחנו העברנו אותה לסנגורים".

10:02: עו"ד תירוש: "זה לא רק שהתביעה סבורה אחרת מחבריי, אלא גם הפסיקה שאני מכירה. הפסיקה מכירה בערך של הריאיון והרענון של העד, במיוחד במגה-תיקים". השופטת פלדמן שואלת: "למה אי אפשר היה לצפות שזה יקרה במשטרה?". עו"ד תירוש עונה: "יש ערך בחקירה, היא הייתה ארוכה וממושכת. לשיטתנו הדברים נאמרים בכל ההודעות של העד. זה כאילו אנחנו וההגנה בעולם מקביל. הפער שהם מספרים לא קיים. נמנעתי מלשאול דברים שעלו ברענון". הסנגורים צוחקים - ותירוש ממשיכה: "אתם יכולים לצחוק, אבל אם הייתי עושה את זה הייתם קופצים ישר".

9:55: השופטים נשמעים חסרי סבלנות, מנסים לחתור לסיום הטיעון בנושא הרענון. עו"ד חן: "לא אנחנו יצרנו את המצב הזה. להפך - אנחנו באנו כבר באוגוסט. למרות תחנונינו, המעט שניתן היה לעשות זה להעביר לנו את הדברים. זה לא נעשה כמקובל, ולא רק זה - המדינה חקרה אותו על פני שבעה ימים ומעבירים לנו את הדברים בשפת קוד". עו"ד רוזן עוזר: "כל הדבר הזה שאנחנו משחקים במשחק תפקיד, בסוף יש פה אנשים - הזכויות שלהם הם דבר אמיתי בעולם". השופט מגיב: "כל מה שאמרת נכון, אבל במקרה הקונקרטי הזה התביעה לא רואה את הדברים כפי שגבירתי רואה".

סנגורו של אלוביץ': "זה לקשור לנו את הידיים והרגליים, רוצים חקירה מסודרת"

9:48: לדברי עו"ד חן, שמייצג את הנאשם המרכזי במתן שוחד בתיק 4000 שאול אלוביץ', ישנה בעיה בפערי הגרסאות. "זה לקשור לנו את הידיים והרגליים, ולשים לנו בנדנה על העיניים". השופטת פרידמן פלדמן סבורה כי "בהנחה שחקירה משטרתית גם היא מאוד מצומצמת, אז גם נהיה בכל מקרה באותו מצב". עו"ד חן משיב: "אנחנו לא יכולים לחיות בעולם שבו השלמת החקירה לא תהיה כהלכתה. כשהמדינה באה ואומרת נביא עד שמשתף פעולה ונציג לו מסמכים ועל כולם הוא יגיד שזה היה 'ברוח הדברים'". אחד השופטים מבהיר: "הדברים ברורים".

9:39: עו"ד חן מדגיש את חשיבות החקירה: "בחקירה הראשית יש לנו תפקיד, לא רק בחקירה הנגדית. אנחנו צריכים לבוא אליה אחרי שקראנו את עדותו של העד" - ועוקץ: "אז בסדר, נבוא רק לחקירה הנגדית. נבקש בקשה לפטור מהחקירה הראשית". הוא מוסיף ומבהיר: "חקירת משטרה מעמתת את העד. לכן, אנחנו רוצים שתתקיים חקירה מסודרת, כדי שיעמתו אותו עם הדברים החדשים שהוא אומר". לדבריו, המאשימה לא הביאה את הדברים לבירור בית המשפט, למרות האזהרות מכיוונם עוד מחודש אוגוסט.

משפט נתניהו (צילום: החדשות 12)
הצוות נכנס לאולם בית המשפט, אתמול | צילום: החדשות 12

9:34: עו"ד יהודית תירוש מכנה זאת "חוצפה". עו"ד בן צור אומר מצידו: "חוצפה? חוצפה זה מה שעשיתם לו. אנחנו מבקשים לשלוח את העד לחקירת משטרה, ולהעביר לנו את התיעוד לחקירת המשטרה הזו".

9:30: השופטת פלדמן שואלת: "מה מבחינתכם ההבדל אם יש השלמת חקירה בפני המשטרה ותהיה בפניכם הגרסה, או שהפרקליטות תזמין את העד ותהיה בפניכם הגרסה?". עו"ד בן צור מתעקש כי "בחקירת המשטרה יש תיעוד מלא". פלדמן אומרת: "גם לעדות יהיה תיעוד מלא". בן צור מכנה את המצב "מעוות" וטוען כי התביעה לא קיימה את הכללים: "הכלים לא כשרים ולכן התוצאה גם לא כשרה. יש זכויות בסיסיות של נאשמים בהליך פלילי".

9:27: השופטת פלדמן מתייחסת למסמכים שברשותם ואומרת כי "אלו מסמכים שהעד מסר או ערך. אלה מסמכים שיש להגנה, אז נוציא אותם הצידה. לגבי הדברים של העד, אז אתם מקבלים גרסה המלאה על דוכן העדים. אז מה הטענה המדויקת? שאין לכם זמן להתכונן?". מצידו, אמר עו"ד בן צור כי "אנחנו מקבלים גרסאות חדשות על דוכן העדים" ופלדמן ציינה כי "זה ברור". בן צור המשיך: "ברור שהיכולת שלנו להתגונן קופחה".

9:24: עו"ד בן צור מדגיש כי "התביעה הציגה לעד שורה אינסופית של מוצגים בשלב הרענון. זו לא חקירה משטרה. אלה הכללים הבסיסיים. המהויות האלה הופיעו לראשונה ברענון. התביעה עשתה חירות לעצמה, החליטה לסתום את כל החורים באמצעות הרענון".

9:22: השופטת פלדמן: "הוגשו תגובות והוגשו תגובות לתגובות. יש לך עשר דקות להשלמת הטיעון".

סנגורו של ראש הממשלה: פער בין הגרסאות

9:20: סנגורו של ראש הממשלה עו"ד בעז בן צור מתייחס לעדות שמסר ישועה וטוען כי ישנו פער בין הגרסאות: "הפער העצום בין ההודעות לבין העדות של העד, נעוץ בדבר אחד - הרענון. לולא אותו רענון לא יכול להיות שהייתה עדות שמעצימה ומגדילה. אי אפשר במסגרת הרענון להציג חומרים חדשים ולקבל גרסאות".

9:19: חן מגיש את הקלסרים לבית המשפט, שעובר לדון בטענות הסנגורים על "הרענון" שנעשה לישועה.

9:16: עו"ד ז'ק חן מבקש להגיש את כל הודעות העד במשטרה, מאחר שלטענתו אתמול נאמרו דברים שלא נאמרו קודם לכן בחקירה.

9:06: פלדמן טוענת כי "כשעד אומר שהוא מקבל הודעות לא נעימות, יכולה להיות השפעה על העדות שלו, ולכן צריך ליידע את הסנגוריה שהיה אירוע שקשור לעד". עו"ד ז'ק חן מציין כי "אפשר לסמוך עלינו שאם נקבל את ההודעה נשמור עליה".

9:05: התובעת ליאת בן ארי: "אנחנו מיידעים את המשטרה, ויש למשטרה את המנגנון משלהן. אנחנו לא תמיד יכולים להעביר במיידי להגנה. אנחנו לא רוצים ליצור דרמה, לשאלת חברי שלחש את זה כאן. אנחנו פשוט לא רוצים ליצור רושם שאנחנו יוצרים קשר עם העד".

בית המשפט המחוזי בירושלים (צילום: פיטוסי , פלאש 90)
מנכ"ל וואלה לשעבר ממשיך בעדותו. ביהמ"ש המחוזי בי-ם | צילום: פיטוסי , פלאש 90

התביעה: ישועה קיבל הודעות מאיימות

9:04: עו"ד תירוש אומרת כי "אתמול בשעות הערב ישועה יצר איתנו קשר והעביר הודעות שהוא קיבל. העברנו את ההודעות למשטרה". השופטת רבקה פרידמן פלדמן שואלת: "יידעתם את ההגנה?". תירוש משיבה כי "עכשיו אנחנו מיידעים". פלדמן מתעקשת: "הייתם צריכים ליידע אותם".

9:02: השופטים נכנסים לאולם בית המשפט, מבין הנאשמים נמצאים רק בני הזוג אלוביץ'.

לאחר שאתמול סיפר מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה על השתלשלות האירועים מכניסתו לאתר וואלה ועד למסכת הבקשות שקיבל מטעם בעלי האתר, הפעם יעסוק הדיון ב"רענון זיכרון" של ישועה, והפרקליטות תציג לו ראיות מהחקירה כדי להכווין אותו לדבר על דברים מסוימים ולעלות הילוך.

כמו כן, יתקיים דיון סביב צווי החיפוש שהמשטרה הוציאה כדי להשיג את חלק מהחומרים בתיק 4000. חלק מהמידע שהושג הגיע על סמך צו חיפוש שניתן בעקבות חקירת הרשות לניירות ערך בפרשת בזק-יס, ועורכי דינו של אלוביץ' טוענים שהראיות לא קבילות.

עיקרי האישומים:

 תיק 4000 - (בזק-וואלה) שוחד, מרמה והפרת אמונים: על פי כתב האישום, בין נתניהו לאלוביץ' שהיה בעל השליטה בקבוצת בזק, הייתה מערכת יחסים של "תן וקח". נתניהו הפעיל לכאורה את כוחו ואת סמכויותיו כעובד ציבור כדי לקדם נושאים שאלוביץ' היה מעוניין בקידומם, בעוד שאלוביץ' התאים את הפרסומים על ראש הממשלה באתר "וואלה!" לפי דרישותיו. 

תיק 2000 - (נוני מוזס) מרמה והפרת אמונים: הפרקליטות מאשימה את נתניהו שקיים שיחות עם עורך ידיעות אחרונות נוני מוזס ובאחת מהן הציע לו מוזס שוחד. לפי ההצעה, מוזס ישנה את הסיקור בידיעות אחרונות בנוגע לראש הממשלה ומשפחתו, ובתמורה לכך - נתניהו ינצל את השפעתו כראש הממשלה לקדם חקיקה שתטיל הגבלות על "ישראל היום" ותביא להטבות כלכליות ניכרות למוזס. נתניהו אומנם לא קיבל את הצעתו של מוזס, אך לא עצר את השיחות ונתן את הרושם כי הצעת שוחד לראש הממשלה היא דבר לגיטימי שיש לשקול אותו.


תיק 1000 - (פרשת המתנות) מרמה והפרת אמונים: על פי כתב האישום, נתניהו קיבל לאורך השנים מתנות בשווי 690 אלף שקלים מידידיו מילצ'ן ופאקר וקידם אינטרסים כלכליים ואישיים של השניים.