משפט נתניהו מתחדש והבוקר (שני) נפתח שלב ההוכחות בנאומה של התובעת ליאת בן ארי. ראש הממשלה נתניהו נכח באולם כחצי שעה ויצא לאחר הנאום. לאחר מכן עלה לדוכן העדים עד התביעה המרכזי, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה שחשף בעדותו הדרמטית: נדרשנו להעלות סדרת כתבות נגד בנט, אשתו ואביו.  

ישועה סיפר על ההתערבות של הבעלים שאול אלוביץ' בתוכן החדשותי באתר. "(לקראת סוף 2012) עם ההשקה של האולפן של החדשות, בעצם התחיל להיות עניין גובר שלו (שאול אלוביץ') בתוך מה שקורה במערכת החדשות, התחילו לבוא בקשות לגבי אם ניתן להעלות ידיעה מסוימת, אם ניתן למתן ידיעה מסוימת או להוריד אותה יותר מהר מהרצף הרגיל שבו היא צריכה. בקיצור, בקשות שנוגעות למעשה לשיקולי עריכה בתחום החדשות בתוך האתר".

התובעת ליאת בן-ארי  (צילום: אורן בן חקון)
התובעת ליאת בן ארי בבית המשפט, היום | צילום: אורן בן חקון

"הבקשות נגעו רובן ככולן למעשה לראש הממשלה ומשפחתו", העיד ישועה, "הבקשות היו מכמה סוגים, זה גם משהו שהלך ועבר אסקלציה עם הזמן. אבל בגדול הקטגוריות היו למתן או לא להעלות, או להוריד כתבות שעלולות להצטייר כשליליות לראש הממשלה, רעייתו ובנו. ושניים, מהצד השני, להעלות כתבות שמטיבות איתם, שמציגות אותם באור חיובי. את ראש הממשלה, רעייתו, לעיתים את הבן, אבל זה נגע בעיקר לראש הממשלה ורעייתו. גם היו בקשות שהיו קשורות לשתי הבקשות האלה, להעלות כתבות נגד אנשים שונים שהיו אויבים פוליטיים של ראש הממשלה".

"היה מאמץ מיוחד סביב בנט, נפתלי בנט", חשף ישועה, "זה קיבל תשומת לב מיוחדת עם הרבה מאוד חומרים שהועברו אלינו ודרישות להעלות סדרה שלמה של כתבות נגדו, נגד אשתו, נגד אביו. לא ניתן הסבר, חוץ מזה שזה מה שהוא (אלוביץ') מבקש, זה מה שראש הממשלה מבקש".

שאול אלוביץ' (צילום: אורן בן חקון)
אלוביץ' בבית המשפט, היום | צילום: אורן בן חקון

משפט נתניהו (צילום: אורן בן חקון)
נתניהו באולם בית המשפט, הבוקר | צילום: אורן בן חקון

"באותה תקופה הבאתי את טלי בן עובדיה להיות עורכת ראשית, מתחתיה היה את ינון ואת אבירם. את טלי בן עובדיה שלחנו ממש זמן קצר אחרי שהיא הגיעה, בנסיבות שקשורות לזה שהיא נתפסה כמתנגדת של ראש הממשלה. היא כתבה משהו בעברה שהיה נגד גברת נתניהו ונדרשתי לכן להזיז אותה או לזרוק אותה, או להזיז אותה לכמה שבועות לתקופה". 

ישועה: כינינו את בנט "הדתי השובב"

ישועה נשאל בהמשך איך כינה את נפתלי בנט בשיחות בינו לבין שאול אלוביץ', לכך השיב ישועה: "אני חושב שזה היה 'הדתי השובב'". הוא ציין כי גם לגבי השרים איילת שקד ואורי אריאל הוא התבקש בקשות שונות. "הבקשות היו לגבי כל יריבים של ראש הממשלה ורעייתו", המשיך ישועה עד שנקטע על ידי עורך דינו של אלוביץ' ז'ק חן.

ישועה נשאל פעם נוספת על הבקשות שהתבקש בנוגע ליחס לבנט באתר. "אני לא זוכר שהם דיברו איתי על מה הם חשבו עליו, אני זוכר רק שקיבלתי הוראה פשוט להעלות כתבות נגדו", ענה ישועה, "לנהל קמפיין נגדו. אני לא זוכר שהם אמרו לי משהו ספציפי".

"הבקשות הופנו אליי או משאול, לפעמים זה היה בצירים שונים", המשיך ישועה, "היה בחור בשם זאב רובינשטיין שדרכו זה הגיע ואז דרך שאול, ואחר כך הייתי מוציא את זה לפועל מול המערכת, מול עורך ראשי עבדתי מול ינון ואבירם ומול אבי אלקלעי, שציינתי אותו, ומיכל, היו מורידים לי ואני הייתי מוריד את זה למטה בשרשרת הפיקוד". ישועה נשאל מתי החלו אותן בקשות: "דומני שזה היה בינואר 2013, סביב הבחירות, הבחירות היו ב-22 בינואר 2013 ולפני זה היה דומני שזה היה לפני זה, היה מאמץ מרוכז. עם בנט אני זוכר כי פשוט היה שם ממש מאמץ מרוכז של הרבה מסמכים שהועברו אליי נגדו".

תומכי נתניהו מחוץ לביהמ"ש (צילום: החדשות 12)
נתניהו ודרייפוס, הבוקר | צילום: החדשות 12

"הידיעה הועברה מראש הממשלה לשאול ומשאול אליי, אבל אף אחד בלשכת רה"מ לא היה מוכן לאשר. אז סירבנו להעלות את הידיעה, העלינו את זה בבוקר, כי לא היה לזה וידוא. אז הלקח היה שמאותו בוקר איריס תתחיל לעבוד בצורה אינטנסיבית יותר מולי והיא תהיה מן עורכת-על למעשה. אז הוקם הפורום הזה בוואטסאפ בין איריס לשאול וביני שהתחיל לנהל את הסיקור המוטה באופן שוטף לנהל את ההטיה של הסיקור לטובת ראש הממשלה בצורה שתהיה יעילה יותר, כי נטען שאנחנו לא יעילים מספיק בביצוע".

נוני מוזס (צילום: החדשות 12)
נוני מוזס בכניסה לאולם ביהמ"ש | צילום: החדשות 12

"במקרה של בנט אני זוכר כי זה היה אוסף של קבצים 6 או 7 קבצי וורד שקיבלתי אותם במייל אני חושב שקיבלתי אותם משאול וגם מזאב רובינשטיין שהוא היה ציר בינינו לבין לשכת רה"מ. אז נאמר לי צריך להכין, יש פה אוסף של דברים, היו שם סדרה של מסמכים שמשמיצים את נפתלי בנט שאשתו היא כביכול דתיה אבל היא עבדה במסעדה שמגישים בה...", ישועה נקטע על ידי עורך דינו של נתניהו, בועז בן צור.

אלוביץ' צעק בזמן העדות: "אתה משקר"

ישועה סיפר על מנגנון הסיקור בוואלה: "קיבלנו כל הזמן פניות ממושאי סיקור שמרגישים נפגעים. היו פניות אחרות שמבחינה כמותית ואיכותית לא קרו בצורה הזאת". ב-10 שנים של כהונה, מה שקיבלתי מפוליטיקאים כולם יחד זה אולי שבוע של בקשות שקיבלתי מראש הממשלה ואשתו".

ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט (צילום: אורן בן חקון, פלאש 90)
ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט | צילום: אורן בן חקון, פלאש 90
ראש הממשלה נתניהו באולם בית המשפט (צילום: רויטרס)
ראש הממשלה נתניהו באולם בית המשפט | צילום: רויטרס

במהלך עדותו של ישועה, התפרצו בני הזוג אלוביץ' לדבריו. לאחר דברי ישועה על התנהלות התגובות בוואלה, צעקה איריס אלוביץ': "כמה אתה יכול לשקר?". גם שאול אלוביץ' צעק: "אתה פשוט משקר!". לאחר הצעקות - עורכת הדין מיכל רוזן קמה מיד ושוחחה עם איריס אלוביץ'. במקביל אילן ישועה שתה כוס מים. 

העד ישועה נשאל מה הייתה ציפיית ניר חפץ, אז דובר משפחת נתניהו, מוואלה. "הציפייה הייתה שנמלא את הבקשות שהועברו אלינו, זה הפך לדי אוטומטי. הוא היה שולח ואחרי דקה הייתי מקבל גם משאול. הייתי אומר להוריד", סיפר בעדותו. "היה צריך להוריד ידיעות שעלולות להיות שליליות או להעלות ידיעות חיוביות. היינו כבר מאולפים". 

הוא הוסיף: "זה היה ברור שוואלה היה אתר שעושה את מה שלשכת ראש הממשלה מבקשת. לא היה לניר מה ללחוץ כי ידע שזה נעשה באופן אוטומטי. מול איריס (אלוביץ') זה התחיל כטיפטוף. אני זוכר בבירור אירוע פרקטי שהרמנו את הפורום הזה בוואטסאפ של שאול-איריס-ישועה סביב אירוע שנכשלנו. אז שאול אמר שנמאס לו ואין לו זמן לזה, והיא תהיה העורכת שלך".

בתשובה לשאלה על אינטנסיביות הפניות, ענה ישועה: "הקשר היה מאוד אינטנסיבי, זה גוף חדשות שמוציא ביום 40-30 אייטמים. באופן טבעי חלקם הלא קטן נוגע בראש הממשלה. האם כל אייטם היו נשוא לדיון או פנייה או שיחה? התשובה היא כן".

"השבוע הוא צריך לחתום לי"

ישועה המשיך בעדותו והתייחס לקשר עם בעלי וואלה דאז, הזוג אלוביץ'. "הרגישות והלחץ של שאול ואחר כך גם של איריס - 'תוריד את הידיעה הזאת מיד ועכשיו'", סיפר. "זה היה סביב אירועים רגולטוריים. הם אמרו לי - '"השבוע הוא צריך לחתום לי'". אחד השופטים: "זה נאמר לך במילים ברורות?". ישועה ענה: "כן, השבוע הוא צריך לחתום לי. זו תקופה רגישה שאירוע רדף אירוע".

ישועה נשאל באילו ביטויים השתמשו הוא והעורך הראשי באשר לכתבות שעלו בוואלה. "היה בינינו הומור שחור. השתמשנו בביטויים ששאולים ממסעדה. הוא היה אומר לי "3 שיפודים בדרך" (על כתבות טובות). אם זו כתבה עם ביקורת, הוא היה אומר לי "שיפוד עם פפריקה". הוא כינה את נתניהו "קים", כמו מנהיג צפון קוריאה. את שרה הוא כינה "רייסול".

ישועה הוסיף: "בתוך התמהיל של האמירות האלה, היה נאמר 'תראה, זה רק לתקופה מסוימת. בעוד שבוע הוא צריך לחתום על זה'. בתוך כל זה נאמר 'אכפת לנו מהקבלה של הדבר הרגולטורי מראש הממשלה'". בהמשך אמר ישועה בעדותו: "שאול אמר: 'לא אכפת לי מעיתונות, לא אכפת לי משום דבר. אני במצב לא טוב מולו'". 

בנימין נתניהו בבית המשפט (צילום: רויטרס)
בנימין נתניהו בבית המשפט | צילום: רויטרס

עוד הוסיף: "איריס אמרה: 'מדובר בתקופה מסוימת. הכול ישתחרר כשנגיע להישגים מסוימים ואז יהיה בסדר'". ישועה טען שאלוביץ' אמר לו: "תוריד את זה, אני אהרוג אותך. מחר הוא צריך לחתום לי על יס". הוא נשאל על הסיבה שצריך להיענות לדרישות על שרה נתניהו, והשיב: "נאמר בצורה ברורה: 'אם היא (שרה נתניהו) תתרגז, הוא (בנימין נתניהו) יתרגז ואז הוא לא יחתום'. זו המשנה כולה".

כשישועה התמהמה באחת התשובות לשאלות, עורך דינו של נתניהו עמית חדד הקניט אותו: "רגע, לוקח זמן להמציא". ישועה המשיך: "גם איריס וגם שאול אמרו את זה בהקשרים שונים ודרכים שונות. זה נאמר לא בפעם אחת ולא פעמיים. נאמר שהיא חשובה לו - נאמר שזה חשוב לה (לשרה נתניהו) אז זה חשוב לו (לבנימין נתניהו)".

נציגת התביעה שאלה פעם נוספת: "האם נאמר לך וע"י מי שיש קשר בין הרוגז של גברת נתניהו ומר נתניהו להחלטות הרגולטוריות בבזק?". ישועה: "בוודאי שזה נאמר, גם ע"י שאול וגם ע"י איריס. הקישור בין 'הוא (בנימין נתניהו) מתרגז' לבין 'היא (שרה נתניהו) מתרגזת' לבין קבלת ההחלטות נעשה הרבה פעמים - נאמר גם שאם היא (שרה נתניהו) מתרגזת זה הרבה יותר חמור". 

אחד השופטים שאל: "יש תיעוד לשיחות האלה?", ישועה השיב: "אני חושב שגם בהקלטות וגם בוואטסאפים". בתום הפסקה קצרה, חתמה ראש הרכב השופטים פרידמן-פלדמן את הדיון והודיעה שהוא יתחדש מחר. 

סייעו בהכנת הכתבה: ענבר טויזר, אסף יחזקאלי, ירון אברהם, גיא פלג ויובל אראל.