MKR המטבח המנצח
אפשר חשבון?

מה הזוג המארח הגיש לאורחים ולשופטים, כמה נקודות קיבלו הזוגות על כל אחת מהמנות ואיפה אוכלים מחר? כל מה שקרה בפרק של MKR המטבח המנצח

1 null 1