צבא וביטחון
קולות החיילים

איך זה להיות חייל ומה עובר עליכם בצבא? סיפורים מצחיקים מהצבא ווידויים אישיים מרגשים של חיילים

...טוען
1 null 3