#מאמינים_בך_אולוויז היא משימה חברתית משותפת של always עם עמותת "סודקות את תקרת הזכוכית" מבית "כל ישראל חברים" שנועדה לקדם את המודעות להבדלים הנפערים כבר בגילאים צעירים, ולדרבן גורמים שונים בסביבת הנערות לפעול ליצירת סביבה המעודדת אותן למצות את מלוא הפוטנציאל שלהן.