פרופ' יהודה היס וד"ר קונסטנין זייצב סירבו להתייחס לשאלות "עובדה".

ממשרד הבריאות נמסר
כי הם מנועים מלהתייחס לתיקים תלויים ועומדים אך ככלל, קביעותיו המקצועיות של ד"ר זייצב עמדו בהצלחה במבחן בית המשפט.

תגובת משרד המשפטים: הטענות לגבי סתירות לכאורה בוותק המקצועי של ד"ר זייצב נבדקו על ידינו, והתעודות המקצועיות המגבות את ניסיונו המקצועי בתחום הועברו אלינו.בעניינם של כ', נבהיר כי פנייה של הפרקליטות למומחה רפואי בשאלות הבהרה היא פנייה מחויבת המציאות. הפניות אל המכון לרפואה משפטית נעשו בכתב, וכולן הועברו לידי הסניגוריה כחלק מחומר החקירה בתיק. כל ניסיון להטיל דופי ולרמוז רמזים כאלו ואחרים הוא נלוז.


באשר לתיק נגד אבו קיידר, ביהמ"ש קבע ש"זכותו של פתולוג לשנות את עמדתו אם וכאשר מציגים לו נתוני רכב אחר מזה שחשב שמעורב לראשונה בתאונה".


לעניין תיק סרקוב, במהלך כתיבת הסיכומים בתיק, התעורר בלב התביעה ספק באשר לחתכים שנגרמו למתלוננת. התביעה הודיעה לביהמ"ש כי קיים ספק סביר באשר לשאלה מי גרם לחתכים. ספק זה התחדד אף יותר לאחר שנודע לפרקליטה כי הרופאים המשפטיים במכון חלוקים בדעתם באשר למקור החתכים. עם זאת, הפרקליטות סברה שאין מקום למחיקת כתב האישום כולו, שכן הספק הסביר בשאלת החתכים לא פגם במהימנות המתלוננת.

באשר לתיק זדורוב, לאחר הגשת חוות דעתה של ד"ר פורמן בשלב הבקשה להגשת ראיות חדשות, בה נטען שהסכין משוננת, ד"ר זייצב לא נתבקש מעולם על ידי הפרקליטות לתת חוות דעת נגדית וממילא לא נתן כזו, עם או בלי מומחה אחר שהצטרף אליו. הפרקליטות הסתייעה ברופאי המכון ואלה ציינו בפניה שאינם מקבלים את עמדת ד"ר פורמן.

בהתייחס לתיק ניסים חדד. בפרקליטות מבקשים להבהיר כי התובעת קלאודיה בילאנקה לא היתה מעורבת ולא היתה מודעת בזמן אמת לשיפוץ חוות הדעת של ד"ר זייצב בידי ראש המכון דאז, פרופ' יהודה היס. בילאנקה נכנסה לתיק חמישה חודשים אחרי שחוות הדעת שופצה, והשתתפה בדיונים במכון לקראת עדותו של עד ההגנה ד"ר חן קוגל. בשלב הזה התקיימה ההתייעצות המתוארת בכתבה, בין התובעת ורופאי המכון לבין המתמחה - שבסופה נגנזה חוות הדעת שניסח. לשלושת השופטים לא היה ספק בדבר אשמתו. מעבר לכך, לא נוכל להתייחס לשאלות הנוגעות לראיות בתיק זה, מכיוון התיק התנהל בדלתיים סגורות. חלק מהטענות הועלו לראשונה בערעורו של חדד לבית המשפט העליון ותשובות המדינה יינתנו במסגרתו. אין בכוונתנו", כך הדובר, "לתת יד לניסיון של גורמים אינטרסנטים שונים לנהל את הערעור בכלי התקשורת".

 

>> חברי מערכת "עובדה" כותבים על הלקחים שלא הופקו מפרשת המכון לרפואה משפטית

 "עובדה" , חמישי, מיד אחרי "האח הגדול"