CES
החדשות
החדשות

המבקר: ליקויים חמורים בטיפול בילדי הזרים

דוח מבקר המדינה בדק כיצד מטופלים בישראל ילדים חסרי מעמד אזרחי – ילדים של מסתננים, מהגרי עבודה לא חוקיים ופועלים זרים שלא זכאים לאזרחות. המבקר מצא הזנחה פושעת בגני הילדים של הזרים בת"א, קטינים שחוצים את הגבול נכלאים כמוצא ראשון וקורא לממשלה לאמץ מדיניות ברורה לגבי הקטינים הזרים

חדשות 2 | חדשות | פורסם 08/05/13 16:00