CES
החדשות
החדשות

דוח המבקר: מערך הגיור בלשכת רה"מ כשל

דוח מבקר המדינה מתייחס למערך הגיור שהוקם בלשכת ראש הממשלה לפני 6 שנים. המערך כשל: בניגוד להחלטת הממשלה, מספר המתגיירים קטן ומספר חסרי הדת בישראל עולה. המבקר מצא כי אין הסדרי בקרה או פיקוח ראויים על מכוני ההכנה, המידע שנמצא בידי המדינה חלקי וגיור נמנע מנתינים זרים גם אם אין מניעה לגיירם

חדשות 2 | חדשות | פורסם 08/05/13 16:00