ח"כ על הקווים

בדרך לבחירות, עונים על השאלות הכי קשות

2 1