HIX
HIX

בית האסון של ג'יימי קלוס נהרס

חודשים ספורים לאחר שהנערה האמריקאית הצעירה ברחה מידי החוטף שלה וגוללה את סיפור הזוועות שעברה, נודע כי הוחלט להרוס את בית הוריה עד היסוד כדי למחוק כל זיכרון לדברים הנוראים שקרו שם

היקס | פורסם 07/08/19 15:30