אוכל
 1. נאדיה עוויד

 2. יהוידע ניזרי

 3. איציק בטאשוילי

 4. בר אילון

 5. לירון פרטוש

 6. יהודה עמר

 7. מוזנא בשארה

 8. ויקטוריה גוברמן

 9. יוחאי גולן

 10. בר פינס

 11. עמיחי שרפשטיין

 12. אדי בבייב

 13. לריסה סלפיאן אשד

 14. סיון עמר