בעוד כשבועיים (ב-10.07.20) צפוי להיכנס לתוקף חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות, המכונה החוק להפללת הלקוח, והשטח גועש. בשבועות האחרונים הופצו מספר מכתבים המבקשים לגייס חתימות, בין היתר על ידי משפטנים ועובדי רווחה, מתוך ניסיון לקרוא לדחיית כניסת החוק לתוקף בשנתיים, בטענה כי הרשויות לא ערוכות כראוי לסייע לנשים שעלולות להיפגע מהחוק.

"מאז הושלם הליך החקיקה נערכו שלושה סבבי בחירות כך שרוב הפעולות שנקבעו בתכנית הממשלתית לא יצאו אל הפועל ורוב התקציב ליישום התכנית הממשלתית בשנים 2019 ו-2020 לא הגיע ליעדו" נכתב באחד מהם, "הקמת מעני רווחה לאוכלוסיות על רצף הזנות חיונית לצמצום הפגיעה הצפויה באוכלוסיות אלה... בלעדיהם, אכיפת החוק עלולה לפגוע באופן קשה ביותר באוכלוסיות הכי פגיעות בחברה".

אל מול הקוראות לדחיית החוק טוענות התומכות בו כי מעבר לשאלת המענים והתקציבים, חשיבותו של החוק היא בהשפעה ארוכת הטווח שלו על צמצום מעגל הזנות בישראל, מניעה מנשים ונערות נוספות להיכנס אליו וצמצום הסחר בנשים לישראל הנמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות. לדבריהן - הוכח  כי מדובר בדרך המיטבית למנוע דרדור של הדור הבא לזנות ולמגר את הסחר בנשים למדינה. 

בנוסף מדגישות התומכות כי כפי שאישור החוק דחף לאישור התכנית הממשלתית, כך ניכר כבר כעת שכניסתו לתוקף מדרבנת את המדינה להקים את המענים ודחייה עלולה לגרום בדיוק למצב ההפוך. הן נותנות כדוגמה את סל המענים הגמיש - מימון של משרד הרווחה לצרכים שונים שכיום אין להם מענה, החל מקניית מקרר, דרך סיוע בטיפול שיניים ועוד - מענה חדש וייחודי שנכנס לתוקף בזכות החוק ואשר לטענתן משנה את כל גישת המענה לנשים בזנות.  

בכדי לנסות להשיב על השאלות הללו פנינו למשטרה, למשרד הרווחה ומשרד המשפטים עם סדרה ארוכה של שאלות לגבי האופן בו נערכות הרשויות ליום בו יכנס החוק לתוקף. ביקשנו לדעת כיצד והאם הורחבו המענים הקיימים? כמה תקציבים הושקעו? כמה תקציבים עתידים להיות מושקעים? כיצד תתבצע האכיפה בפועל? האם תודרכו אנשי מקצוע לקראת מפגשים עם אוכלוסיות קצה ועוד.. ביקשנו לנסות ולהבין האם המדינה אכן ערוכה או לא ערוכה כראוי ליום בו יתחילו ליישם את החוק להפללת הלקוח.

משרד הרווחה: מקומות נוספים במרכזי היום ומרכזי הל"ב חדשים

 • בסך הכל הורחב היקף הפעילות והמענים לאוכלוסיית הזנות בשנה האחרונה בכ-19 מיליון שקלים - התקציב הועבר למשרד בתחילת חודש יוני 2020. 

 • לפי משרד הרווחה, במהלך השנה האחרונה הורחבו המענים הניתנים במסגרת מרכז "סלעית" בת"א, מרכז "בשבילך" בבאר שבע ומרכז "אופק נשי" בחיפה, כך שהתווספו 11 מקומות להלנת חרום, 4 מקומות להלנה ארוכת טווח ו-50 מקומות לטיפול במרכזי היום.

 • נפתחו 2 מרכזי הל"ב - לטיפול בקטינות וצעירות בזנות - חדשים: ברמת גן ובראשון לציון, והורחבו מרכזי הל"ב בפתח תקווה ובחיפה כך שיפעלו 24/7 ובמודל חירום.

 • החלה הפעלת סל מענים גמיש לסיוע בתהליך השיקום, בגובה 2 מיליון ש"ח לשנה, באמצעות הרשויות המקומיות - סל המענים צפוי לספק מענה לצרכים נקודתיים ושונים, שכיום לא מקבלים מענה באמצעות משרד הרווחה בתקציב של עד 10,000 ש"ח למטופלת.

 • בקרוב צפוי להתפרסם מכרז להפעלת רצף מענים נוסף, בהיקף של 16.25 מיליון ש"ח: המכרז יכלול 3 הלנות חירום, 3 הוסטלים, 2 מרחבים פתוחים, 2 מרכזי יום וערב ו-2 דירות מעבר. המסגרות יפעלו בירושלים ובת"א ויכללו מענים גם לקהילה הטרנסג'נדרית.

 • בחודש אפריל פרסם המשרד מכרז לעידוד מעסיקים לשילוב נשים בזנות בתמורה לגמול כספי חודשי וזאת במקביל להפעלת תכנית שיקום נלווית - המכרז טרם הסתיים.

 • בקרוב צפוי להתפרסם מכרז להפעלת דירות שיקום לאמהות במעגל הזנות

 • טרם הותקנו תקנות המאפשרות מסגרות לטיפול בלקוחות. 

משרד המשפטים: צוות לבדיקת השפעות החקיקה וקמפיין ציבורי על החוק

 • חוק איסור צריכת זנות קובע קנס קצוב בצד העבירה של צריכת זנות בסך 2,000 ₪ ובעבירה חוזרת – 4,000 ₪. אולם חוק העבירות המינהליות כולל סעיף המאפשר לתובע להגיש כתב אישום בעבירה מינהלית כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו.

 • משרד המשפטים נערך לקיים חינוך והסברה הקשורים בתופעת הזנות. בין היתר צפוי המשרד להשיק קמפיין דוברותי שנועד ליידע את הציבור בדבר האיסור החדש עם כניסתו של החוק לתוקף. 

 • המשרד אחראי עם מחקר מלווה שיעקוב אחר השפעות החקיקה על הנשים במעגל הזנות ועל מימדי העבירה בישראל (צריכת זנות). 

למרות פניות חוזרות ונשנות - במשטרה סרבו להעביר התייחסות מפורטת לגבי האופנים בהם המשטרה נערכת לאכיפת החוק  

כזכור, חוק איסור צריכה זנות ומתן סיוע לשורדות זנות עבר בינואר שעבר (2019) פה אחד, בלי נמנעים או מתנגדים ומדינת ישראל הפכה למדינה העשירים בעולם שאוסרת צריכת זנות והופכת אותה לפלילית.

לפי נתוני משרד הרווחה – בישראל חיים מעל ל-14,000 נשים, גברים וטרנסג'נדריות בזנות; מתוכם כ- 3,000 קטינות וקטינים; 62% מהנשים בזנות הן אימהות לילדים מתחת לגיל 18 ו-76% מהן העידו כי היו מעוניינות לצאת ממעגל הזנות לו הייתה להן אפשרות.

החוק שאושר נקבע כהוראת שעה לחמש שנים וייאכף באמצעות קנסות שיוטלו על מי שייתפס צורך זנות, מנסה לצרוך זנות, ואף על מי שימצא במקום המשמש באופן מלא או חלקי לזנות, במטרה לצרוך זנות.