מחאה חדשה של סטודנטיות וסטודנטיות לשעבר קוראת למל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) לפעול ביד קשה במלחמה בהטרדות מיניות בקמפוסים ברחבי הארץ. הקמפיין, שעלה אתמול בערב וכבר תופס תאוצה, מאשים את המל"ג בהזמנה בכל הנוגע לטיפול בהטרדות מיניות באוניברסיטאות וקורא לסטודנטיות, סטודנטים ותומכים נוספים מאחרי הארץ לשלוח מיילים לאנשי המל"ג בדרישה שיפעלו בנושא. 

"כמו בכל מקום, גם באקדמיה מתרחשות הטרדות מיניות: כ-4% מכלל הסודנטיות מדווחות בסקרים שעברו הטרדה מינית במהלך הלימודים, אבל פחות מעשירית מהן מגישות תלונה! למה? כי תלונות המוגשות בקמפוס ממוסמסות! כי תלונות על הטרדה מינית וניצול יחסי מרות, לרוב מקבלות הגדרות מקלות, כי הנציבות מגלה סלחנות כלפי הפוגעים בעוד הנפגעות מואשמות בקטנוניות ובנקמנות!" נכתב בדף האינטרנט של הקמפיין דרכו גם ניתן להצטרף למחאה ולשלוח את המיילים. 

"האמיצות שבכל זאת מגישות תלונה משלמות מחיר כבד! הן חוות נידוי חברתי ומרגישות עוד פחות בטוח להסתובב בקמפוס, בעוד הפוגע מסתובב חופשי: הוא מוגן בחזקת החפות והיא השקרנית עד אשר יוכח אחרת! אבסורד שאי אפשר להמשיך אותו! לצערנו, חלק לא מבוטל מהנפגעות פורשות מהלימודים או דוחות את סיום התואר, ומי שמתלוננות אף סובלות מהתנכלויות אקדמיות מצד מוסדות שיותר חשוב להם לשמור על שמם הטוב מאשר לדאוג לבטחונן של הסטודנטיות הלומדות בו. גם במקרים הנדירים שבהם הפוגעים מגיעים לבתי הדין המשמעתיים, הם מוגנים ע״י אנונימיות, מקבלים עונשים מגוחכים ואפילו מרשים לעצמם לנהל תביעות השתקה נגד המתלוננות! נזיפה זה לא עונש על הטרדה מינית! אנו מצפות ומצפים מהמועצה להשכלה גבוהה לקחת אחריות על התנהלותן הביזיונית של המוסדות, ולעמוד באופן שאינו משתמע לשתי פנים לצד הנפגעות, ולמען בטחונן של כלל נשות הקמפוס".

עד כה נשלחו במסגרת הקמפיין כבר למעלה מ-1000 מיילים כאשר היעד אשר הציבו להן יוזמות המחאה עומד על -5000.

 

"עשיתי שני תארים באוניברסיטה העברית" אומרת הילה טל, מיוזמות המחאה, "כשאת סטודנטית הנושא הזה בוער אבל אין לך זמן להתעסק איתו. לכן עכשיו כשאני לא סטודנטית חשבתי שזה פרויקט שצריך להרים בתקופת מבחנים. היום לאור מה שקרה בשבועיים האחרונים עם חיים רמון - והאוניברסיטה שהפקירה את הסטודנטית, מקרה המתרגל מתל אביב שהועבר לב"ש ללא ידיעת הסטודנטיות ומקרים נוספים באוניברסיטאות אחרות שהושתקו לחלוטין, כל זה הצטבר אצלי למאסה קריטית. אני מאמינה שעכשיו בנט יכול לקצר לנו הליכים - ולנער שם את המערכת של המל"ג, נכון שזה נושא חרוש עם מלא יוזמות ומלא עבודה נעשתה אבל עדין משהו תקוע. כולי תקווה שעכשיו השטח הבשיל לפתרון והחודש זה יכול לחזור לכותרות ולעשות שינוי".

במייל שנשלח למועצה להשכלה גבוהה נכתב: "תפקידכם להגן על כלל באי הקמפוס! אנו דורשות תקנון אחיד שיחול על כלל המוסדות. התקנון יכלול ליווי מוגדר לנפגעות, שקיפות ועונשי מינימום, ענישה ברורה, ליווי הנפגעת בהליך ואיסור העסקה של עבריין מין. חובתכם להטיל סנקציות על מוסדות שלא יצייתו לתקנון".
 
לשליחת מייל למל"ג והצטרפות למחאה לחצו כאן