אתמול (יום א'), אישרה וועדת הרווחה של הכנסת את התקון - והחליטה שגיל הפרישה לנשים יישאר 62. בראיון לתוכנית הבוקר של קשת, הסבירו חברת הכנסת תמר זנברג וד"ר אלכס קומן על המשמעויות של ההחלטה והעלו את השאלה - האם מדובר בהחלטה שוויונית?

"או שמעלים את גיל הפרישה לנשים, או שמעלים את גיל התמותה לגברים. אלו האופציות שיש ואם מדברים על שוויון, נשים צריכות לפרוש בגיל מבוגר יותר. אין סיבה שתוכניתנית תפרוש תפרוש קודם. גם בעבודות פיזיות גברים צריכים לפרוש קודם", מסביר ד"ר קומן. 

מנגד, חברת הכנסת זנברג מסבירה למה מוקדם מדי לדרוש שוויון בנושאי פרישה, כששוק העבודה ממשיך להפלות נשים באופן קבוע: "מתמונת השוויון הזו חסרים כמה פרטים, למשל אי השוויון בשכר בין גברים ונשים, אי השוויון בעבודות שנשים וגברים עובדים בהן. הרבה נשים בשוק העבודה עובדות בעבודות שהן פיזיות. סיעוד, גננות ומטפלות".

בנוסף, התייחסה חברת הכנסת זנברג לפליטה המוקדמת של נשים משוק העבודה, שמעמיקה את הפער הכלכלי בין גברים לנשים: "האישה הממוצעת נפלטת משוק העבודה הרבה לפני גיל הפרישה, ולכן עבור האישה הזו, העלאת גיל הפרישה פירושו עוד חמש שנים של עוני. יש לנו דוגמאות על פני כל המשק שמראות אפלייה ברורה בשוק בשכר במקצועות השונים. האישה הממוצעת מרוויחה 30 אחוז פחות מהגבר הממוצע וזה לא בגלל דם כחול או ירוק שזורם להן. זה בגלל הרבה מבנים בשוק העבודה שגורמים לזה".