ביום רביעי האחרון אישרה הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק לפיה נשים העוברות טיפולי פוריות תהיינה זכאיות ללפחות 40 שעות היעדרות בשנה, בתשלום מלא, לצורך בדיקות וטיפולים. את החוק יזמו חבר הכנסת אורי מקלב, בשיתוף פעולה עם ארגון "ויצו".  

ההצעה באה לתקן את המצב הקיים, לפיו נשים מטופלות פוריות נאלצות לקחת ימי מחלה רגילים לצורך טיפולי הפוריות, דבר שהביא לפגיעה גם בכמות ימי המחלה להן הן זכאיות וגם בשכרן, שכן ברוב המקרים כמות ימי המחלה לא הספיקה כדי לכסות את טיפולי הפוריות. 

"בעוד שנשים רבות כיום נאלצות לעבור טיפולי פוריות בכדי להגשים את רצונן להפוך לאימהות ולג׳נגל בין חובותיהן לעבודה ולמשפחה לבין צרכיהן הרפואיים, משק העבודה עדיין רואה בהן לעיתים קרובות מדי כמי שמנסות 'לנצל את המערכת' וחוקי העבודה אינם מספקים להן כל הגנה כלכלית" אמרה עו״ד אורי טורקיה שלס, מנהלת מערך הסיוע המשפטי בויצו, "החוק דנן מתקן עוול היסטורי, מכיר בצרכים הכלכליים של עובדות בטיפולי פוריות שהינם נפרדים מן הצרכים הרפואיים ומיטיב את מצבן במשק העבודה".