אני שלם עם עצמי, עם מה שאני, עם מי שאני. אני לא חושב שמישהו יכול לקבוע לי את הטיימינג מתי להגיד מה אני, מי אני. זה לא צריך לעניין את הציבור.

אבל עכשיו אני פה, בשביל לספר לכם בדיוק מי אני, מה אני אוהב, למה אני נמשך. זו היציאה שלי מהארון.

>> אני מקדיש שיר לכורים בצ'ילה
>> מי עוד צריך לצאת מהארון?