ביום כיפור אנחנו מתפללים לאלוהים. אנחנו לא מזכירים את העולם הבא, וגם לא את גן עדן וגיהינום. גם בקריאת שמע לא מזכירים את העולם הבא. התורה אינה מתייחסת לגן עדן - כתוב שאם נמלא מצוות, אז "אכלת ושבעת". אבל אלה דברים גשמיים - אני ציפיתי לדברים רוחניים! אז האם יש או אין גן עדן וגיהינום?
הגיהינום לא באמת קיים. הגיהינום הוא למעשה לדעת את כל הדברים הטובים שיכולנו לקבל - ולא קיבלנו, כי לא קיימנו מצוות.

לפני כיפור אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, מאזן. האם עשינו השנה כל מה שיכולנו? האם יכולנו לשפר? האם יכולנו להשתפר? האם בשנה הבאה נהיה אנשים טובים יותר?
בואו נחליט להיות אנשים טובים יותר. בואו נהיה אנשים שמוכנים לקבל את הרע גם אם דעתו לא מתקבלת עלינו. אם נשכיל לעשות הדברים, נזכה לכתיבה וחתימה טובה.

>> פרשת כי תצא: איך מנצחים את האויב הפנימי?
>> קראו את שאר הבלוגרים של mako