מליאת הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) - חוק ביטול פיצול התאגיד. ההצעה אושרה ברוב של 47 חברי כנסת וללא מתנגדים. המשמעות היא ששידורי הטלוויזיה החינוכית יפסקו ב-15 באוגוסט. במהלך הדיון התקבלה הסתייגות של ח"כ מיקי זוהר הסתייגות מספר 2 בסעיף 8, המבקשת למנוע את פיטורי 40 עובדי הטלוויזיה החינוכית וקליטתם בתאגיד למשך שנה.

שר התקשורת איוב קרא אמר לאחר התייעצות כי הוא מעוניין להמשיך בהצבעות ולהעביר את החוק כולל ההסתייגות, והזהיר שכל שינוי בחוק עלול לפגוע בקיום האירוויזיון, אך הוא מעוניין להמשיך בהצבעות ולהעביר את החוק. לאחר מכן הוא יתייעץ עם היועמ"ש וייבחן האם ההסתייגות עלולה להשפיע על קיום האירוויזיון.

ההצעה מבקשת לבטל את הסעיפים הנוגעים להקמת תאגיד חדשות נפרד בתיקון מס' 8. כמו כן, מוצע להותיר על כנם את הסעיפים הנוגעים לקליטת עובדים מרשות השידור בתאגיד השידור הישראלי ובשירות המדינה. נושא קליטת העובדים עלה אתמול במהלך הדיונים בוועדה המשותפת שדנה בתיקונים בחוק השידור הציבורי, ובה הושגו הסכמות שלפיהן 40 מעובדי החינוכית ייקלטו בתאגיד השידור, עם הפסקת שידורי הטלוויזיה החינוכית.

כיום עובדים בטלוויזיה החינוכית 180 עובדי מדינה, שהחוק הנוכחי לא קובע בצורה מפורשת מה יעלה בגורלם. במהלך הדיון בוועדה ציינה הרפרנטית מטעם משרד האוצר, רעיה עדני, כי במסגרת המגעים שמנהל המשרד מול העובדים - המאוגדים ב-4 ועדים של ההסתדרות - הם קרובים לסיכום לפיו 40 מהעובדים ייקלטו בתאגיד. בהמשך לכך הוסכם בוועדה כי העניין יוכנס לחוק, שבו ייקבע כי לתאגיד יוקצו לשם כך עד 12 מיליון שקל, שיועברו לתקציבו החל מינואר 2019.

עדכון: בחשבון הטוויטר של "כאן 11" הוציאו ידיעה שמרככת את המכה: החינוכית תעבור לבית חדש באותו הערוץ (אפיק 23 בשלט) ותקרא "כאן חינוכית". הערוץ החדש-ישן יכלול את כל סדרות הילדים שאנחנו מכירים מהטלוויזיה החינוכית, גם העכשוויות וגם הנוסטלגיות.