היום בעוד שנה
כתבות היום בעוד שנה

כל הקטעים מהתכנית