CES
תכניות קשת
תכניות קשת

עשרה ישראלים - עשר דיברות

סרט הדוקו "כל אחד והדיבר שלו", מפגיש אותנו עם עשרה ישראלים כשכל אחד מהם מציג את הקשר האישי שלו לדיבר אחד מתוך עשרת הדיברות. תיעוד מרתק של רוח, דת וסיפורים אישיים מרתקים

קשת | פורסם 12/10/11 22:42