"מה זה השטויות האלה?" עם עדי אשכנזי, הערב אחרי "נראה אותך"