איסוף הפירות של מיני העצים הגבוהים, מתבצע בשיטות סנפלינג ע"י צוות המדור. קק"ל באמצעות מערכת הציוד המתקדמת ביותר בתחום ה"טיפוס ועבודה בטוחה בגובה" וקורס רענון מעשי מתקיים מידי שנה. עבודת הטיפוס מתבצעת רב ימות השנה בהתאם למועדי הבשלת הפרות של המינים השונים. צוות המדור הוא היחידי בישראל העוסק באיסוף פרות וזרעים בגובה באמצעות טיפוס בסנפלינג.

מטרת איסוף מיני הזרעים הייחודים היא לייצר יערות המותאמים לתנאי מזג האוויר, תנאי יובש קשים, עצים חסכניים במים שהדרישה שלהם להשקיה היא נמוכה מאוד והם מותאמים להשלכות של ההתחממות הגלובלית. אנשי היחידה מקבלים את המידע אל קיומם של העצים הייחודים במינם בשני דרכים: על פי מידע פנימי מיערני קק"ל בשטח או דרך חוקרים שעוסקים בעצים.

בזכות יחידת הטפסנים בקק"ל משתמשים בשתילים שזרעיהם התקבלו מהעצים המובחרים (עצי עלית) ובנוסף הונבטו במשתלות קק"ל וכל תקופת הגידול היו תחת פיקוחם של מומחי המשתלות על מנת ליצור שתיל שיהיה האיכותי והמותאם ביותר לאתרי הנטיעה העתידיים.

המדור שייך למחלקת יערנות ופיתוח באגף הייעור של קק"ל ובאחריותו מספר תחומים:
1. המדור אחראי לאיסוף הזרעים של כ- 300 מיני צמחים - עצי יער מחטניים, חורש טבעי ואקליפטוסים (רחבי עלים), שיחים ועוד. האיסוף מתבצע מ כ- 2,500 מקורות זרע שונים (אתרי איסוף שונים). בשנים האחרונות השתנתה המגמה באגף הייעור בנוגע להרכב המינים המיוצרים במשתלות הקק"ל לנטיעה ביערות. אחוז המחטניים ירד משמעותית בזמן שאת מקומם תפסו מיני חורש טבעי, רחבי עלים ואקליפטוסים. במהלך שנה נאספים כ 4-5 טון פרות, מהם מופקים כ  1.5-2.0 טון זרעים. איסוף הפרות מתבצע על-פני כל הארץ, הפרות מובלים למרכז הזרעים במושב בית נחמיה. באמצעות מיכון ייעודי (מכונות ריסוק, פיצוח, הפרדה ומיון) מופקים הזרעים מתוך הפרות ומאוחסנים במכולת קירור בתנאים של 4 מ"צ ו- 30% לחות.   

2.  איתור עצי עלית – האיסוף מתבצע אך ורק  מעצים המראים יתרון מובהק במס' קריטריונים: 1. צימוח זקוף ללא הסתעפויות - תכונה גנטית, הסתעפויות מועדות לשבירה וקריסת חלקים גדולים מהעץ. 2. צימוח מהיר באופן יחסי על-פני עצים אחרים  הגדלים באותה חלקת יער. 3. עמידות למחלות ומזיקים.

3. אנו מוציאים הנחיות לאיסוף פרות/זרעים של מיני החורש הטבעי. וממשיך בקשר רציף מול היערנים על פני כ- 4 חודשים בכל הנוגע למועדי ההבשלה, זיהוי המינים, זיהוי בשלות הפרות וכו'.

4. מניעת "זיהום גנטי" – התאמת איסוף הזרעים באתרים (בתי הגידול) בהם יינטעו השתילים בסופו של תהליך. הדבר נסמך על עובדת קיומם של אקוטיפים – טיפוסים המותאמים למאפייני בית גידול ספציפי (גובה, משקעים, קרקע, טמפ' וכו').

5. הספקת חומר ריבוי: בהתאם לתכניות ייצור של שלושת המשתלות (גולני, אשתאול וגילת), הספקת חומר הריבוי (זרעים וייחורים) לייצור שתילים של מיני עצי היער על-פי תכניות הנטיעה של אגף הייעור. קשר צמוד למשתלות במעקב אחר חוסרים ודרישות משתנות לאורך עונת הגידול.

6. הספקת חומר הריבוי עבור מחקרים, תכניות השבחה ואקלום המתבצעים בשיתוף ובמימון של אגף הייעור עם חוקרים מהפקולטה לחקלאות ברחובות, מכון וולקני ועוד.

אין תמונה
המלכה. ביונסה7. שותפים פעילים בביצוע וניהול מחקרים משותפים עם חוקרים חיצוניים.

8. טיפולי טרום נביטה: זרעים של חלק מהמינים לא ינבטו בתנאי הנבטה רגילים (זריעה במצע לח) או שינבטו באחוזים נמוכים למדי ועל פני זמן רב. הדבר נובע ממנגנונים אבולוציוניים להישרדות המין בטבע. חלק מהמנגנונים מותאמים לעובדה שמינים אלה נאכלים ומופצים ע"י ציפורים ובע"ח אחרים. אנו מבצעים טיפולים המדמים את התהליכים המתרחשים בטבע. לדוגמא: את מעבר הזרע בקיבת בע"ח אנו מחקים ע"י השריית הזרעים בחומצה גופריתנית למשך זמנים שונים בהתאם למאפייני הזרע, את תקופת החורף הקר והרטוב אנו מדמים באמצעות טיפול ב "הכמנה" – הכנסת הזרעים למצע לח בתנאי קירור (4 מ"צ) למשך מספר שבועות.

9. מרעה דבורים: הספקת חומר הריבוי של מינים רבים של אקליפטוסים  ושיחים "צופניים" אחרים (מינים המייצרים כמויות גדולות של צוף ו/או אבקה) עבור מועצת הדבש וענף הכוורנות בארץ. מיני האקליפטוסים השונים גרמו ל"מהפכה" בקרב הכוורנים, רבים מהם אינם נאלצים לנדוד עוד עם הכוורות בכל רחבי הארץ, מאחר ונטיעת מגוון מיני אקליפטוס בתחום משקיהם או קרקעות שוליות אחרות מספקת לדבורים את כמויות הצוף והאבקה הדרושים להם לאורך רב חדשי השנה.

10.  ייעור משקי (תפוקת עץ): איתור ואיסוף מיני אקליפטוסים בעלי פוטנציאל לגידול כבסיס לתעשיית העץ בישראל. גם כאן המדובר בניצול קרקעות שוליות עמקים וגדות נחלים וכחלופה לענפי חקלאות מסורתיים שהפכו לא רווחיים למגדלים.

11. שימור מאגר גנטי: אוסף המינים השמור במרכז הזרעים של הקק"ל מהווה בנק גנטי של מיני הבר של ארץ ישראל ושל מינים רבים שאוקלמו ו"התאזרחו" בישראל במהלך השנים.

12. הקמת בסיס נתונים: שכבת ממ"ג של עצי עילית וחלקות לאיסוף זרעים.

טיפוס בשיטות סנפלינג לצורך איסוף פרות בגובה

1. איסוף הפרות של מיני העצים הגבוהים, אצטרובלים של מיני האורן והברוש ופרות האקליפטוסים המתנשאים לגובה של 15-25 מטר מתבצע בשיטות סנפלינג ע"י צוות המדור שהוכשר ע"י צוות מדריכים מקצועי, מהמובילים בארץ. הקק"ל רכשה עבור אנשי המדור את מערכת הציוד המתקדמת ביותר בתחום ה"טיפוס ועבודה בטוחה בגובה" . עבודת הטיפוס מתבצעת רב ימות השנה בהתאם למועדי הבשלת הפרות של המינים השונים. צוות המדור הוא היחידי בישראל העוסק באיסוף פרות וזרעים בגובה באמצעות טיפוס בסנפלינג.

2. קורס רענון מעשי מתקיים מידי שנה, על פי תקנות משרד העבודה. מטרת קורס הרענון להבטיח את רמת הבטיחות המרבית בעבודה בגובה ותרגול שיטות לחילוץ במקרה של תקלה.