מדי שבוע, סיון רהב וידידיה מאיר מחברים אותנו בין פרשת השבוע לאקטואליה ומאירים עבורנו את ספר הספרים. השבוע, סיון וידידיה מדברים על פרשת "לך לך".

יש בפרשת השבוע את האנקדוטה בה אלוהים מבקש מאברהם לספור את כוכבי השמים. לאחר שלא צלח, הסביר לו שכך יהיה זרעו בארץ. מצד שני בפרשה מופיע גם הדימוי של החול כשפת הים. יש המשליכים את השימוש בקצוות של השמים והארץ כדימוי לעם ישראל - או שאנחנו בשמים ובשיא, לדוגמא שחרור גלעד שליט, ואילו שבוע אחרי זה אנחנו מיד חושבים על המחיר ועל ההשלכות.

>> עוד כתבות וראיונות מיום חדש