MAKO
תכניות קשת
מועדון לילה

יובל סמו הוא חוטא?

והפעם במועדון לילה חברי הפאנל בתוספת יובל סמו מבדילים בין הישרים לסוררים, בין צדיקים לחוטאים ובין אלה שמגרשים ילדים זרים (אלי ישי) לבין אלה שמלאכתם נעשית בידי אחרים (ארז טל). סמו אגב, רואה את עצמו כחוטא. רוצים לדעת למה? צפו בקטע מהתכנית

מועדון לילה | פורסם 10/08/10 10:40