MAKO
תכניות קשת
אליפות ישראל בדקה

לכשכש בזנב

המתחרה חייב להפיל פחיות עם יו-יו סטנדרטי אשר יהיה קשור בחגורה מאחורי המתחרה כמו זנב. המתחרה אז ינדנד את ה"זנב" בניסיון להפיל שש פחיות ריקות, שעל שישה כנים כדי להשלים את המשחק

אליפות ישראל בדקה | פורסם 05/03/11 18:13