MAKO
תכניות קשת
אליפות ישראל בדקה

עד הקצה

על המתחרה לגלגל גולות, עד אשר חמש מהן ידבקו לסרט ההדבקה שנמצא במרכז השולחן באורך של 2.4 מטר. קו ההתחלה ימוקם 60 ס"מ מקצה השולחן

אליפות ישראל בדקה | פורסם 08/03/11 17:05