mako nights
תכניות קשת
אליפות ישראל בדקה

כדורים באפלה

על המתחרה למצוא שניים מתוך ארבעה כדורים, הנמצאים על גלילי קרטון בגבהים שונים, לאחר שכיסה את עיניו וסובב פעמיים במקום. לאחר שימצא את הכדור הראשון, עליו להחזיקו בידיו תוך חיפוש הכדור השני. המשחק ייפסל אם המתחרה יפיל יותר מכדור אחד במהלך חיפושיו

אליפות ישראל בדקה | פורסם 08/03/11 18:35 
weshoes