SAMSUNG
תכניות קשת
מצעד האוכל

הנשיקה המתוקה

מתוך מגוון המאכלים המתוקים שהתמודדו בקטגוריית המתוקים גיל בוחר את בסבוסה. מסתבר שפירוש השם "בסבוסה" הוא "רק נשיקה". אז קדימה, שלחו רק נשיקה

mako | פורסם 15/09/08 21:26