מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה:
מדובר בטענות תמוהות וחסרות יסוד. תמוה שהטענות האישיות בדבר ניגוד עניינים כביכול מועלות כעת לראשונה בטלוויזיה לאחר הגשת כתב האישום ולא הועלו במסגרת השימוע כלל ועיקר.

לגופו של עניין נציין כי הטענה בדבר אכיפה בררנית כביכול - אינה נכונה. הנושא נבדק ביסודיות לפני הגשת כתב האישום ונמצא כי בהחלט הוגשו כתבי אישום נגד ישראלים שעשו מעשים דומים לאפי נוה - ללא שהיתה מניעה חוקית לכניסתם או יציאתם מהארץ. דווקא אם לא היינו מגישים כתב אישום היה בכך אכיפה בררנית.

הטענה לניגוד ענינים כביכול הינה מופרכת לחלוטין. יתירה מכך - ההחלטה להגיש כתב אישום התקבלה על פי המלצת פרקליטת מחוז מרכז, פרקליט מחוז נוסף שהתבקש לחוות דעתו בענין והמשנה לפרקליט המדינה (פלילי). כולם פה אחד המליצו להגיש את כתב האישום.

הטענה לפיה פרקליט המדינה בירר כביכול מה סיכוייו להתמנות לעליון היא שקר גס. פרקליט המדינה לא פנה לאיש - לא לשופט עליון ולא לאיש אחר כלשהו - בנושא מינוי עתידי כלשהו.