תגובת השב"כ:
"מדובר באירוע חריג וחמור ביותר, שבו היו מעורבים עובד ועובדת בדרג זוטר שמילאו תפקיד מנהלתי, ואשר מעלו בכספי השב"כ. עם חשיפת דבר המעילה על ידי מנגנוני הבקרה הפנימיים של שב"כ, היא דווחה מיידית לפרקליט המדינה ונפתחה חקירת מח"ש, מתוך רצון של הארגון להגיע לחקר האמת.
הטענות לגבי אונס הועלו ע"י הנאשמת זמן ניכר לאחר שהוגש נגדה כתב האישום במח"ש והוחלט על סגירת התיק הפלילי בעניין זה מחוסר אשמה. עובדות ועובדי השירות פועלים במסירות, מחויבים לציות לחוק ולערכי הארגון ומקדישים את חייהם למען ביטחון מדינת ישראל.
הטלת דופי באגף המבצעים כולו מפי נאשמת במעילה, גורמת עוול קשה ללוחמות וללוחמים אשר הובילו רק בשנה זו מאות מבצעי סיכול טרור שהצילו חיי ישראלים רבים".


תגובת המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה:
"בשל נסיבות הגשת התלונה והעיתוי שלה התבצעה בדיקה מקדמית אשר תוצאותיה הובילו לפתיחה בחקירה פלילית בחשד לביצוע אונס באחד ממתקני השירות. עם תום החקירה הוחלט על סגירת התיק בעילה של "היעדר אשמה", שמשמעותה אינה כי החשוד לא בהכרח ביצע את העבירה, אלא כי התשתית הראייתית חסרה – עד כדי קביעה כי הסיכוי שהחשוד ביצע את העבירה המיוחסת לו נמוך. עם זאת הוחלט כי חומר החקירה יועבר למחלקת המשמעת בנציבות שירות המדינה על מנת שתבחן האם עבר החשוד עבירת משמעת".