תגובת משטרת ישראל:

"משטרת ישראל ניהלה את חקירת רצח תאיר ראדה במקצועיות בליווי הפרקליטות – וטענות ההגנה נטחנו "עד דק" בבית המשפט, ונדחו. לצערנו במהלך השנים שחלפו מאז מושמעות טענות ממוחזרות חדשות לבקרים, באמצעות ״מומחים מטעם" ובעלי אינטרסים, בניסיון פסול לנהל חקירה והליך משפטי אלטרנטיבי ברשת החברתית".

תגובת עו"ד ירון פורר, המייצג את א"ח:

"א"ח מכחיש את כל טענותיה של אולה, כולל "עלילות שווא" על אלימות פיזית ומינית, והן אף נבדקו על ידי המשטרה. אולה התוודתה בפניו על מעורבותה ברצח, והימצאותן של שיערות שיכולות להיות שייכות לו מחזקות את גרסתו לפיה היא לבשה את בגדיו בזמן מעשה".  

תגובת הפרקליטות: 

"בעניין הטענה לפיה נמצאה טיפת דם של תאיר ראדה ז"ל בתא הסמוך, נבהיר כי חוות הדעת הרלבנטית נמצאת בחומרי החקירה מאז ראשית הפרשה. חומרים אלה הועברו כולם בזמן אמת לסנגורים של זדורוב, והם היו רשאים כמובן לטעון כל טענה שהיו מוצאים לנכון ביחס לדברים. מכל מקום, בעקבות העלאת העניין כעת, והטענה לגבי אי בהירות בתיאור המוצג בחוות הדעת של המכון לרפואה משפטית, ביקשה הפרקליטות לקבל התייחסות ממי שערכה את חוות הדעת מטעם המכון בשעתו. נציין כי בכל מקרה יש להביא בחשבון שבזירה נכחו גורמים רבים, שאפשר שעברו בין שני התאים, ובתי המשפט בהכרעות הדין בפרשה התייחסו מפורשות לאפשרות של מעבר בין תאים (בהקשר של טביעות הנעליים)".