תגובת צוות ההגנה של אהוד אולמרט:
שולה זקן, שבתי המשפט קבעו כי היא אישה לא אמינה, מתפרנסת כיום משיווק דברי בלע שקריים על מר אולמרט. סיפוריה ועלילותיה נבחנו כבר בבתי המשפט ובמערכות האכיפה ונדחו פעם אחר פעם. העיתוי שבו בוחרת גב' זקן להמשיך ולשקר אינו מקרי, שכן בימים אלה דן בית המשפט העליון בערעורים של המדינה ושל מר אולמרט, ואנו מצפים להכרעתו.


תגובת סנגורה לשעבר של שולה זקן, עו"ד מיכה פטמן:
ייצוגה של שולה זקן היה אך ורק בהתאם לבקשותיה והנחיותיה. תוצאות ייצוג זה, למרות שתיקתה, הייתה זיכוי מוחלט משני אישומים וזיכוי חלקי בפרשת "ראשונטורס", שבצדו רק קנס כספי ומאסר על תנאי.

"עובדה" חמישי, מיד אחרי החדשות