פרק 12 (תמונת AVI: mako)
"התקבלה החלטה שקולה ומאוזנת". יו"ר הכנסת, רובי ריבלין | תמונת AVI: mako

ועדת ההיתרים לשדלנים בכנסת קבעה: היתרו של השדלן בורוביץ' יישלל לשנתיים (עד ה-1 במרץ 2014), וכניסתו של יו''ר גלעד, אריאל סנדר, תשלל עד חודש מאי. עם זאת, שאר עובדי החברה דווקא יחזרו לפעילות שגרתית בכנסת כבר ביום חמישי הקרוב, 30 יום אחרי שידור התחקיר.

החלטות הוועדה מתפרסמות כחודש לאחר שידור תחקיר עובדה, במסגרתו תיעדה תחקירנית "עובדה" במצלמה נסתרת את השיעורים בקורס "פרחי לובינג" שנערך מטעם חברת "גלעד לובינג", בתחקיר תועד הלוביסט צח בורוביץ' מתפאר בדרכי הפעולה של החברה שלו בהעברת חוקים בכנסת ובכתיבת חוקים עבור חברי הכנסת כדי לקדם אינטרסים של חברות שהם מייצגים. למחרת השידור הנחה ריבלין את קצין הכנסת להגביל את כניסתם של לוביסטים לעשרה מתחמים במשכן  ולשלול את היתרי הכניסה הקבועים של עובדי "גלעד לובינג", עד לבירור הנושא. היום, כשבוע לאחר שימוע בעל-פה שנערך בנוכחות נציגי "גלעד לובינג", קיבלה הוועדה את ההחלטות.

"תמונה קשה באשר לאופן בו אנשי גלעד תופסים את עבודת הלובינג"

בהחלטת הוועדה נכתב כי "מאופן הצגת הדברים על ידי אנשי גלעד, ובעיקר על ידי מר בורוביץ', עלתה תמונה קשה ביותר באשר לאופן שבו תופסים אנשי גלעד את עבודת הלובינג בכנסת, את יחסיהם עם חברי הכנסת ואת קשרי העבודה שלהם עם עובדי הכנסת ויחידותיה".

בנימוקי הוועדה נכתב כי הלוביסט "העיד על כך שלתפיסתו תפקיד השדלן הוא להטות את חברי הכנסת לטובת האינטרסים העסקיים אותם הוא מייצג, תוך שהוא מטעה אותם לחשוב כי יש חפיפה בין אינטרסים אלה לבין המטרות הציבוריות והחברתיות שלמענן אמורים לפעול חברי הכנסת",עוד צויין כי "הוועדה רואה חומרה מיוחדת בכך שמר בורוביץ' בחר לחלוק את תובנותיו אלה במסגרת קורס שנועד להכשיר שדלנים."

אנשי החברה מתנערים: "חלק מדבריו של בורוביץ' הם דברי רהב"

לאחר פירסום התחקיר, שיגרה חברת "גלעד" מכתב התנצלות אל יו"ר הכנסת. בשימוע התנערו נציגי החברה מאמירותיו של בורוביץ', טענו שפרסום התחקיר גרם לחברה נזק כלכלי כבד וכי אין להטיל ענישה קולקטיבית על כל עובדי החברה בגלל דבריו.

כמו כן, נטען מטעם החברה כי בורוביץ' אינו יכול להעיד באופן אישי על המקרים שהוצגו בתוכנית מאחר באותה תקופה כלל לא עבד בחברה וכי החברה לא הטעתה בשום שלב חברי הכנסת או עובדי כנסת.

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין הדגיש כי "החריגות בפעילות הלובינג בכנסת כפי שנחשפו בתחקיר הינן חמורות ביותר והסבו נזק כבד לאמון הציבורי בכנסת ובחברי הכנסת", עם זאת הוסיף כי "לצד חומרת הדברים, הענישה הספציפית כלפי חברת 'גלעד' חייבת להיות מידתית והגונה, ואני שמח על שחבריי לוועדה קיבלו החלטה שקולה ומאוזנת".