לתרומות :
שלחו למספר 3399 SMS עם הספרה 10 (לתרומה של 10 ש"ח)
ניתן גם לתרום טלפונית דרך עמותת "שקמה" בטל': 052-3938173
או דרך האתר www.eshchar.com