נמל התעופה בן גוריון מושבת החל משעות אחר הצהריים, זאת לאחר כשלון במשא ומתן בין העובדים להנהלת רשת שדות התעופה. עובדי הנמל מעכבים את הטיסות אשר ממריאות מהנמל, ולא פורקים את המטען והמזוודות מהמטוסים שנוחתים בשדה.

ועד העובדים החליט על העיצומים במפתיע, לאחר כישלון הדיונים בין העובדים להנהלת רשות שדות התעופה בנושא קבלת עובדים קבועים. במסגרת המשא ומתן בין הצדדים על הסכמי העבודה, התקיימה היום פגישה בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. בתחילת הפגישה, עוד בטרם החלה, החליט הוועד באופן חד צדדי לשבש את הפעילות בנתב"ג.

מהנהלת רשות שדות התעופה נמסר כי היא לא תסכים לתוספות שכר חריגות אשר יפגעו בחוסנה של הרשות ובמיוחד על רקע המצב הכלכלי