בימויי - אייר דיומן

צילום ועריכה - ארז מילר

הפקה - גל אפיק