על פי ההערכות של הסתדרות הנוער העובד והלומד, כמחצית מ-400 אלף בני הנוער והצעירים העובדים בישראל, עובדים בענפי הפנאי השונים, אשר נסגרו בשל הנסיבות, ומרביתם הוצאו בימים אלה לחל"ת או פוטרו.

הקלות הזכאות לדמי אבטלה, כפי שנקבעו על ידי הממשלה, פוסחות על בני הנוער, שהם גם כך אוכלוסייה מוחלשת בשוק העבודה. מצב זה עלול לפגוע קשות בבני הנוער ולהביא להכבדה נוספת על משפחותיהם.

בעקבות כך, הוחלט בהסתדרות לפנות במכתב לאופיר אקוניס, המכהן כרגע כשר העבודה, בבקשה לשנות את ההחלטה ולאפשר קבלת דמי אבטלה גם לבני נוער וצעירים מתחת לגיל 20 שנותרו ללא פרנסה. "משבר הקורונה פגע בעיקר בחלקים היותר חלשים של שוק העבודה. בני הנוער נמצאים ללא שוק עבודה רלוונטי עבורם מאחר והענפים בהם הם עובדים סגורים, במקביל הם אינם זכאים  לשום פיצוי מהמדינה" אומר אורי מתוקי, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער והלומד. "חשוב לציין, שרבים מהם נזקקים לעבודה על מנת לסייע בפרנסת משפחתם. אנו מבקשים שגם אוכלוסיה זו תקבל פיצוי שיאפשר לה לעבור את התקופה הקרובה."

התקנות יוצרות מכשול בלתי עביר

"בימים כתיקונם, אותם בני נוער שעובדים לפרנסתם, ולא לפרנסת המשפחה, לא זכאים לדמי אבטלה כי הם יכולים להישען על הוריהם ולמצוא מקום עבודה חלופי תוך זמן קצר יחסית. בתקופת משבר זו רבים מאותם הורים הוצאו בעצמם לחל"ת או פוטרו ואין ביכולתם לתמוך בילדיהם ולהשלים את החוסר. ומכיוון שכלל הענפים שבהם מועסקים בני נוער נפגעו, אין ביכולתם למצוא כעת עבודה חלופית", נכתב במכתב.

עוד צוין במכתב כי "היעדר השכר של בני הנוער יורגש בעוצמה רבה במשקי הבית האלה ויפגע פגיעה קשה באיכות החיים ורמת החיים של בני הנוער ומשפחותיהם, בימים קשים אלו."  וכי "ממשלת ישראל מצאה לנכון, ובצדק רב, להקל על תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה... אולם דווקא בני הנוער מצאו את עצמם במצב שבו התקנות יוצרות מכשול בלתי עביר לקבלת הסיוע, שלו הם זקוקים במידה רבה."

במכתבם זה, מבקשים בנוער העובד והלומד לבצע מספר שינויים בהחלטת הממשלה בנוגע למתן דמי אבטלה:

1. לאפשר מתן קצבאות לבני נוער ללא הוכחת שיעור השתתפותם בפרנסת משק הבית.

2. להוריד את ימי האכשרה מ-100 הימים הקבועים כיום בתקנות ל-30 ימי עבודה ב-360 הימים לפני הראשון לחודש, שבו החלה תקופת האבטלה.

3. להשוות את שיעור דמי האבטלה לנוער עובד משכרם הקובע לשיעור הקבוע לגילים 20-28.