46% מהמועסקים בישראל, כ-1.6 מיליון איש, חווים מתח או לחץ נפשי בעבודתם - 16% לעתים קרובות ו-30% מדי פעם - כך עולה מהסקר החברתי ל-2016 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), שדגם 3.5 מליון מועסקים בישראל. הסקר מלמד כי בקרב קבוצת משלחי היד הכוללת את האקדמאים האחוז גבוה יותר: 19% חווים מתח או לחץ נפשי לעיתים קרובות ו-34% נוספים חווים זאת מדי פעם.

המקצועות שבהם נמצא השיעור הגבוה ביותר של מועסקים החשופים ללחץ ולמתח, לעתים קרובות או מדי פעם, הם אחיות (75%), מורים בבי"ס יסודי (66%), רופאים ועורכי דין (65%), מנכ"לים ומנהלים (61%).

אחוז לא נמוך של עובדים, 9.4% או 326.8 אלף איש, חוו התעמרות בעבודה או נחשפו לאלימות מילולית במסגרת עבודתם; 5% דיווחו על איומים או התנהגות משפילה במקום עבודתם; 2% מהמועסקים, שהם 77.9 אלף איש, חוו אלימות פיזית בשנה האחרונה; ו-3.5% מהמועסקים, שהם 123.1 אלף איש, חוו בריונות או הטרדה. שיעורי הדיווח של גברים ונשים היו זהים בקריטריונים אלה. על אף המודעות הגוברת בנושא, דיווחו 4% מהמועסקות, שהן 58.4 אלף נשים, כי נחשפו לתשומת לב מינית לא רצויה.

גם מקומה של האפליה לא נפקד, כאשר קרוב ל-10% מהמועסקים חשו מופלים במקום העבודה בשנה האחרונה, על רקע דת, מין, מוצא ועוד. רוב המדווחים על אפליה (14%) הם ערבים (אפליה על רקע לאום), 3.9% מהנשים חשו אפליה בעבודה על רקע מינן, ו-7.1% מהמועסקים שאינם יהודים חשו אפליה על רקע דתי.

הכי חוששים לבריאותם: שוטרים, סוהרים וכבאים

הסקר בדק גם את רמת תחושת הביטחון והבריאות הפיזית של העובדים. הנתונים מראים כי לא מעט אנשים חשים לא מוגנים או לא בטוחים: 5% (170 אלף איש) חשים במידה רבה כי בריאותם או ביטחונם בסכנה בגלל העבודה; 15% (531 אלף איש) חשים כך במידה מסוימת; ו-67% אינם חשים כלל כי ביטחונם או בריאותם בסכנה.

בין המקצועות שבהם שיעור גבוה של מועסקים שמרגישים שעבודתם מסכנת את בריאותם או את ביטחונם נמנים, שלא במפתיע, שוטרים, סוהרים וכבאים: 62% מהם מרגישים שעבודתם מסוכנת. גם 60% מהאחיות ו-51% מהנהגים חשים כך.

23% מהמועסקים, שהם 806.1 אלף איש, מעידים כי עבודתם מחייבת לבישת ציוד מגן אישי, אולם 20% מהם מעידים כי לא תמיד הם לובשים את ציוד המגן.

כמחצית מהמועסקים (51%) מדווחים כי עבודתם כרוכה בעמידה לפחות מחצית מהזמן. בקרב העובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים, האחוז עולה ל-77%. כשליש (36%), שהם 1.2 מיליון איש, דיווחו כי עבודתם כרוכה בתנוחות מעייפות ומכאיבות, מתוכם כשני שלישים (65%) המהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

הכתבה פורסמה במקור באתר The Marker

אחרי חודשיים בתפקיד: סמנכ"ל משאבי אנוש במשרד הרווחה התפטר

שכר התחלתי של 8,000 שקל ובונוסים למצטיינים?