במשך שנים, נתפס מהלך של רילוקיישן ממקום העבודה לתקופה של מספר שנים כמקפצה כלכלית שמאפשרת לעובד בין היתר לחסוך הון מסוים לצורך רכישת דירה. אולם הזינוק שחל במחירי הנדל"ן בישראל בעשור האחרון, הרחיק את העובדים ממימוש החלום ושינה לחלוטין את המניע שלהם לצאת לשליחות לחו"ל.

הימים בהם המהלך טמן בחובו גם הזדמנות כלכלית – הסתיימו. על פי נתוני סקר השוואתי שנערך על ידי חברת RELO 360 בקרב 504 עובדים ועובדות שיצאו לרילוקיישן במהלך השנתייים האחרונות, שנתוניו הושוו לתוצאות סקר זהה שנערך בשנת 2010 - שיעור העובדים שעשו זאת בעקבות רצון לחסוך כסף ירד בשיעור חד של 67%; בעוד ב-2010 זה היה המניע של כמחצית מהעובדים (50.7%), 16.8% בלבד מהעובדים היום יוצאים לרילוקיישן מסיבות כלכליות.

לצד עליית מחירי הדירות, בעשור האחרון חל שינוי נוסף שהשפיע באופן מהותי על הרווח של העובדים שיוצאים לרילוקיישן - הקטנה מתמשכת של התקציבים שמקדישות החברות לצורך מימון שהיית העובד בחו"ל. לדברי אנה ניני, סמנכ"לית RELO 360, שעוסקת במתן יעוץ ושירותי ניהול בתהליכי רילוקיישן לחברות בינלאומיות - בעבר החברות היו מקצות לכך סכומים גבוהים מאוד, אך בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של קביעת מדיניות מוקפדת של חיסכון, בין היתר בגלל התייקרות עלויות השהייה, ובכללן הוצאות מגורים, ביטוח רפואי וכו'.  לדבריה, החברות נאלצו לצמצם את החבילות כדי שלא להגדיל עוד יותר את המסגרת התקציבית וסלי התמיכה קטנו, לבטח כאשר מדובר על עובד שיוצא עם משפחתו. כך למשל, מציינת ניני כי חברות רבות ביצעו שינויים במדיניות מימון הוצאות החינוך למשפחה ואף הקטינו את מספר הטיסות שהן מסכימות לממן לעובד לצורך ביקורים בישראל.

אתגר מקצועי ושינוי אווירה

אם המניע הכלכלי הפסיק להוות שיקול משמעותי, אז מה בכל זאת גורם לעובדים להעתיק את מרכז חייהם?  יציאה לרילוקיישן נחשבת כמהלך טקטי שמאפשר לעובד לרכוש ידע וניסיון בתפקידים שיאפשרו לו להתקדם במהירות בשרשרת התפקידים בארגון. מנתוני הסקר עולה כי שליש מהם עושים זאת בשל האתגר המקצועי והמקפצה התעסוקתית שנלווית לכך. הנתון משקף עליה בשיעור של 62% מאלו שנרשמו בסקר הקודם, במסגרתו 20.6% מהעובדים השיבו כי זו הסיבה הדומיננטית שהובילה אותם לבצע את המהלך.

גם האפשרות לשינוי תרבותי ומעבר למדינה זרה שהניעה בעבר רק 5.5% מהנשאלים לצאת לרילוקיישן, שינתה את מיקומה במדרג המניעים ורשמה קפיצה חדה בשיעור של 185%, ובשנתיים האחרונות  15.7% מהעובדים ארזו את חייהם וטסו לחו"ל בשל כך, בעוד שבתחילת העשור.

אולם קיים מניע נוסף ומשמעותי ביותר שדוחף את העובדים הישראלים לכך – הרצון להתבסס בחו"ל, או במילים אחרות – לעזוב את ישראל לפרק זמן ארוך. מנתוני הסקר האחרון עולה כי כ- 34.2% מהם השיבו שזוהי הסיבה המהותית להחלטה שקיבלו, בעוד בסקר הקודם, שיעורם עמד על 23.2% בלבד.