יום הכיפורים הוא היום בו לפי הדת היהודית עלינו לכפר על עוונותינו ובו נחתם דינו של האדם ושל העולם למשך השנה הבאה. ערב יום הכיפורים יחול השנה בתאריך 27 בספטמבר (יום ראשון), ואילו יום הכיפורים עצמו למחרת ב-28 בספטמבר.

מעבר לצום ולמנהגי החג, מדובר ביום קדוש גם קרב יהודים שאינם שומרי מצוות - כל אורח החיים משתנה ביום הזה: סגירה כללית של העסקים בישראל, הפסקת תנועת המכוניות בכבישים, הפסקת שידורי טלוויזיה ורדיו ועוד. בשל כך, מובן מדוע רק מעטים מודעים לכך שערב יום הכיפורים - בניגוד ליום הכיפורים עצמו - אינו מוגדר כ"יום חג" על פי החוק.

>> זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020

למי מאיתנו שלא הוצא לחל"ת ונהנה מהזכות לעבוד בתקופת הסגר, חשוב לדעת שגם השנה ביום הכיפורים חלות עלינו זכויות וחובות אחרות מבשאר ימות השנה. ביחד עם עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, מנכ"ל לשכת מומחי שכר, יצרנו עבורכם מדריך מסודר שיענה על כל השאלות:

ברור לי שיום הכיפורים עצמו הוא יום חג, אבל מה קורה בערב יום הכיפורים?

ערב יום כיפור אמנם אינו מוגדר כ"יום חג", אבל הוא בהחלט יום עבודה מקוצר. לרוב, אורך יום עבודה לעובד יהודי ביום שלפני יום חג הינו 7 שעות. אולם, בהתאם לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, הגיעו להסכמה כי בערב יום כיפור העובדים יעבדו 6 שעות ויקבלו שכר על יום עבודה מלא (תשלום על 8 או 8.6 שעות עבודה, בהתאם לימי העבודה הנהוגים באותו מקום עבודה, שישה או חמישה ימי עבודה).

 לאור הקורונה, אני נאלץ לעבוד מהבית. האם יום העבודה שלי שונה?

לא, נהלי העבודה בהתייחס לערב יום הכיפורים ויום הכיפורים עצמו – זהים.

האם המעסיק יכול לחייב אותי לעבוד בערב יום כיפור או ביום כיפור עצמו? מה קורה אם אני מסרב לבקשתו?

ערב יום כיפור הוא יום עבודה מקוצר, שהמעסיק יכול לחייב אתכם לעבוד בו (אלא אם לקחתי אותו כ"יום בחירה" בהתאם לחוק). עבודה ביום זה מעבר ל-6 שעות תזכה את העובד בשעות נוספות. אם עבדתם בערב יום כיפור בשעות שלאחר כניסת החג, אתם זכאים לתשלום כאילו עבדתם במהלך יום כיפור עצמו.

לגבי עבודה ביום כיפור עצמו, כיוון שרק עסקים שהם חיוניים פתוחים ביום זה, אז ככלל התשלום לעובדים שכן עובדים הוא כפול - גם על יום החג וגם על שעות העבודה ביום כיפור עצמו, שישולמו בתוספת של 50% מהשכר הרגיל.

אני רוצה לבקש יום חופש בערב יום הכיפורים (כלומר, לא לעבוד בו בכלל), כדי להתכונן לצום או מכל סיבה אחרת. מה נהוג לעשות?

במקרה כזה, אתם יכולים כמובן לבקש יום חופש מהמעסיק ולקוות שייעתר לבקשתכם (הוא אינו מוכרח להסכים לכך). מעבר לכך, חשוב לדעת כי ערב יום הכיפורים נחשב ל"יום בחירה". אם אתם בוחרים לקחת חופש באחד מ"ימי הבחירה" הללו, למעסיק שלכם פשוט אסור להתנגד – הוא חייב להיענות לבקשתכם. זאת זכות שקיימת לכלל ציבור העובדים, בכל המגזרים. עם זאת, חשוב לזכור כי אמנם המעסיק לא יכול להתנגד לבקשה – אבל אתם חייבים להגיש את הבקשה לפחות 30 יום מראש.

הבנתי שיש שוני בין ענפים שונים בכל הנוגע לשעות עבודה. במה מדובר?

ככלל, הנורמה המקובלת בקרב מעסיקים בישראל היא שמי שעובד בערב החג יסיים את עבודתו 4-3 שעות לכל המאוחר לפני כניסת יום הכיפורים. עם השנים, לאור שינויים שמקורם בצווי ההרחבה ובהסכמים קיבוציים, נוצרו נורמות העסקה מקובלות שמחייבות את המעסיקים לנהוג לפיהן. למשל, בגופים ממשלתיים וציבוריים מסוימים העובד יכול לבחור את ערב יום כיפור כיום בחירה, שייחשב לו כיום עבודה (ללא ניכוי יום חופש, כפי שקורה לעובד אצל מעסיק רגיל שלא תחת הסכם קיבוצי או צו הרחבה שמאפשר זאת). בענפי תעשייה מסויימים - למשל בחברות העוסקות בחשמל ואלקטרוניקה - נהוג בערב יום הכיפורים לעבוד רק כ-5 שעות.

עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, מנכ"ל לשכת מומחי שכר (צילום: תמר מצפי)
עו"ד ורו"ח נמרוד רטנר, מנכ"ל לשכת מומחי שכר | צילום: תמר מצפי

מה עושים ביום הזה בני דתות אחרות, שיום כיפור אינו יום חג עבורם?

לגבי עובד שאינו יהודי, אם בחר ללכת בהתאם לחגים היהודיים, יום עבודתו בערב יום כיפור לא יעלה על 6 שעות עבודה. ואם בחר בחגים בהתאם לדתו, יהיה זה עבורו יום עבודה רגיל בהתאם לתנאי ההעסקה שלו.

מה השכר על ערב החג ועל יום החג עצמו (במידה ועבדתי בהם כמובן)? האם יש הבדל בין עובדים יומיים, שעתיים, גלובליים?

כאמור, בערב החג העובדים יעבדו 6 שעות ויקבלו שכר יום מלא. אם עובד נדרש לעבוד ביום כיפור עצמו, ישלם לו המעסיק גמול בדומה לעבודה ביום המנוחה השבועי: עבור שעות עבודה רגילות - 150% משכרו, עבור שעות נוספות הראשונה והשנייה- 175% משכרו, ומהשעה השלישית הנוספת ואילך - 200% ובנוסף ישלם לו דמי חג.

עובדים שעתיים או יומיים שעומדים בתנאי הזכאות לדמי חגים (בעלי ותק של 3 חודשים ומעלה, שלא החסירו ימי עבודה לפני ואחרי החג ללא הצדקה ושיום החג נופל על יום עבודה שלהם), ועבדו מתוך כורח ולא מרצונם, זכאים בנוסף לתשלום השכר המוגדל גם לדמי חג.

אני עובד במשמרות וכשהגשתי סידור עבודה לא חשבתי לחסום את יום כיפור - מרוב שזה נראה לי מובן מאליו. ועכשיו מכריחים אותי לעבוד. יש לי ברירה?

לאחרונה ניתנה פסיקה חדשה, לפיה גם אם עובד עורך סידור עבודה ובחר ימים בהם הוא לא רוצה לעבוד ולא סימן מפורשות את יום כיפור, ובסוף כן שובץ לעבוד ביום כיפור - זה נחשב שהעובד הוכרח לעבוד בחג. ולכן מגיע לו שכר כפול – גם עבור עבודה בחג וגם דמי חג.