בימים אלו, בעקבות המאורעות הקשים, צפה ועולה שוב בציבור הישראלית סוגיית העלייה להר הבית. מקובל לחשוב אולי כי בציבור החרדי כמו בעם היהודי כולו מביעים תמיכה במהלך הקורא ליהודים לעלות להר הבית, שהינו המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. לכאורה, זהו המקום הטבעי בו יש להתפלל על כינונו מחדש של בית המקדש זאת בשל ההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים שלו, אולם מתברר כי הדבר הינו בטעות יסודו.

>> לעמוד הפייסבוק mako רוח עשיתם לייק?

בציבור הדתי לאומי קמו לאחר הקמת המדינה זרמים קיצוניים הסוברים כי יש לעשות הכל בכדי להכשיר את העלייה להר הבית. עמדתם האידיאולוגית סוברת כי חלק מהפעולות שצריכים להיעשות למען בוא הגאולה הינם לשוב ולשלוט בהר הקדוש לבני כל הדתות, ולהוכיח את הלאומיות של מדינת ישראל בריבונות על הר הבית. לעומת זאת, העמדה החרדית הינה הפוכה לגמרי וטוענת כי מדובר במשהו שאסור לחלוטין על פי ההלכה ואסור עוד יותר כשמביא ל"התגרות באומות" שהינה מיותרת ומזיקה לחיי יהודים.

תפסיקו להשתמש בתורה כתירוץ

עוד לפני עשרות שנים קבע הרב ש"ך, ממנהיגי היהדות החרדית, כי מדובר באיסור הלכתי חמור שהעונש החמור עליו בתורה הינו כרת והבהיר כי יש להיזהר בתכלית הזהירות מלעלות למקום זה, וכן אחריו הרב אלישיב שבשיחה עם גורמים מדיניים הבהיר כי יש בכך הן איסור הלכתי חמור והן סכנה ממשית של התגרות באומות.

עוד כתבות בערוץ הרוח:

על פי התפיסה החרדית האידיאולוגית הרצון לעלות להר הבית אינו מגיע ממקום כן ואמיתי של צורך להתפלל במקום המקודש ביותר אלא ממשאלה פוליטית ולאומית המבקשת להוכיח סממנים של "שליטה" במקום החשוב לבני כל הלאומים והדתות ומשכך מדובר במעשה מסוכן שאינו מביא תועלת ואף עלול לגרום לנזקים בטחוניים חמורים.

הרב משה שטרנבוך ממנהיגי העדה החרדית בירושלים ופוסק הלכה חשוב ומרכזי במגזר התבטא ואמר בימים האחרונים כי "מה שראינו לאחרונה שמאות נדחקים להיכנס להר הבית באיסור כרת ואין מטרתם להיכנס כתיירים  אלא כדי להוכיח שעל פי החוק והתורה הר הבית שלנו, ועל זה הקדוש ברוך הוא מאוד בכעס שכביכול מדברים בשם התורה וגורמים סכנה להמוני יהודים".

כך או אחרת אין ספק שהעמדה החרדית הרשמית הינה שהעלייה להר הבית הינה מסוכנת לעם ולמדינה ולא רק שאסורה מטעמים הלכתיים אלא אסורה גם מנימוקים ביטחוניים של חיי אזרחי מדינת ישראל שקודמים לכל.

טוב יעשו אלו שמשתמשים בתורה כקרדום לחפור בה שיפסיקו את העלייה המסוכנת למקום הקדוש ויפסיקו להתגרות באופן מיותר ומזיק באומות והעמים הערבים שסביבינו.