קרן פלס זברה (צילום: עודד קרני)
האות ק' מבטאת את הטוהר המוחלט והזכות העילאית. קרן פלס | צילום: עודד קרני
אחד התחומים המרתקים והמסעירים ביותר בחכמת הקבלה עוסק רובו ככולו בסוד אותיות השפה העברית. אך לא פעם עולה התמיהה האם נכון לייחס כוחות רוחניים לצורות גרפיות אשר בסך הכל משמשות כלים לתקשורת מילולית וכתובה? הייתכן כי הן אוצרות בתוכן שפע מטפיסי ואנרגיות שונות ומהו כוחן? בטורים הקודמים עסקנו באותיות ל'-ס', והפעם נדבר על האותיות ע'-ק'.

לעמוד הפייסבוק mako רוח עשיתם לייק?

האות  ע'

אות גרונית המייצגת את ההתבוננות בעולם הגשמי, שמובילה להתבוננות פנימית. לרוב אין הוגים אותה בצורתה הנכונה ולכן נשמעת כמו האות א', השונה ממנה מהותית. מה ההבדל? האות א' נקשרת עם הרובד הרוחני הטהור (ראו המילה "אור") והאות ע' משוייכת ליסוד עולם החומר (ראו המילה "עור"). היא רומזת לחוש החשוב ביותר לאדם – חוש הראיה. בעוד ששאר החושים (מישוש, ריח, טעם ושמיעה) פועלים רק כאשר מתקיימת קירבה פיסית מסויימת אליהם, חוש הראיה גומע בנקל מרחקים עצומים. חכמת הקבלה מלמדת כי דרך הראיה הגשמית נוכל להבין את עומקה של הראיה הפנימית. כלומר, אדם שעיניו בראשו יוכל להגיע בראייתו לא רק למרחבים עצומים אלא אף יוכל להתבוננן לעומקים אדירים המצויים בתוכו. האות ע' פותחת את הבדלי המעמדות בין "עני" ובין "עשיר", והשוני כידוע הינו מהותי. ערכה המספרי של האות הוא 70, ומכאן נרמז לסגולתה הרוחנית: 70 פנים לתורה, נכנס יין (70 ) יצא סוד (70). הנושא אות ע' בשמו יהיה לרוב אדם רחב לב עם נטייה פנימית לסייע לזולת מתוך הזדהות עם מצוקתו.

עוד כתבות בערוץ הרוח:

האות פ'

בשונה מהאות ס' הסגורה, האות פ' מבטאת את הפתיחה והפריצה קדימה. היא מייצגת את איבר הדיבור - הפה. בלשון הקודש מרבית המילים המבטאות יציאה ממצב סגור פותחות באות "פ". לדוגמה: פנים, פתח, פריצה, פיצוץ, פריקה וכדומה. צורתה הגרפית : בנויה מהאות כ' ובתוכה אות י'. אם נתבונן על האות פ' הכתובה בספר תורה (כתב אשורית) נראה דבר מופלא - בתוכה נמצאת האות ב', עניין המורה על פנימיותה הנסתרת של האות פ'. ערכה הגימטרי הוא 80, רמז "לבן שמונים לגבורה" (מסכת אבות). בסדר האל"ף בי"ת קודמת הע' לפ', שכן כך ראוי שיהיה. ראשית העין רואה את הדברים, ולאחר מכן הפה מבטא את המחשבות. הנושא אות "פ" בשמו יהיה אדם מילולי מאד ובעל נפש עדינה היכולה לרפא ולסייע לזולת בכאבו.

האות צ'

רומזת בשמה לצדק ולצניעות. בסדר האותיות נמצאת במקום ה-18, מספר המבטא את המילה "חי" כפי שנאמר: " צדיק (האות צ') באמונתו יחיה". האות צ' סוגרת את  האותיות ס', ע', פ' לפניה ולכך קיים הסבר נפלא. האות ס' - שמירה , האות ע' - עיני האדם, האות פ'- פה האדם, האות צ'- אדם צדיק. לכן מי ששומר את עיניו מלחמוד ואת פיו מדבר מרמה ולשון הרע הוא הצדיק האמיתי. היא בנויה מהאותיות נ' ו- י'. האות י' הרוחנית העצומה מחוברת לענווה גדולה - האות נ', אות בעלת כוח רוחני עצום המשפיעה על בעליה. הנושא אות זו בשמו יהיה בעל סגולות רוחניות גבוהות ויימשך לרוחניות ולדת. ללא ספק מדובר באדם בעל הילה גבוהה המקרינה ע הסובבים אותו. באם האות תופיע בתחילת השם הדבר עשוי להורות על פרנסה ללא טורח.

האות ק'

אות דואלית הרומזת לשני עיקרים הפוכים. הראשון מבטא את ממד הקדושה בדרגתה הגבוהה ביותר והשני את ממד החיקוי, הפך הקדושה. לפיכך נקשרת מחד עם עולמות רוחניים עליונים ומאידך התבוססות בתהומות גשמייים בהמיים. במהותה היא רומזת על חופש הבחירה וביד האדם להחליט האם יצמד לחבל דקדושה או לחבל דטומאה. צורתה הגרפית בנויה מהאותיות כ' ו-ו'. יחד בגימטרייה ערכן 26 הרומזות לשם הבורא המפורש. לכן האות ק' מבטאת את הטוהר המוחלט והזכות העילאית. הנושא אות זו בשמו יהיה בעל שליטה עצמית וידע לרסן את תאוותיו ויצריו. עקשן ובעל משמעת עצמית גבוהה. מציב לעצמו ולאחרים סטנדרטים נוקשים ומצפה שיעמדו בהם.

יצחק אהרון הוא מייעץ, חוקר ומרצה של תורת הקבלה במרכז "חכמה"