>> בקרו בעמוד הפייסבוק של משרד העלייה והקליטה

>> לחשבון הטוויטר של משרד העלייה והקליטה בעברית

>> לחשבון הטוויטר של משרד העלייה והקליטה באנגלית

 >> קולטים אותך: כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להיקלט בהצלחה בישראל