>>מיוחד: בוגרי קורס חובלים שיחזרו את התמונה של אבא מהקורס