לוחם שערק מיחידתו במשך תשעה חודשים והיה צפוי לשבת בכלא תקופה ארוכה, לא יישב יום אחד. הסיבה: הוא ביקש להסגיר עצמו ולהכניסו לכלא, אבל בגלל הקורונה בקשתו נדחתה, והוא נאלץ להיות עריק תקופה ארוכה.

"שלוש פעמים ביקשתי להסגיר את עצמי", טען הלוחם. "אבל במשטרה הצבאית אמרו לי שבגלל שאני עריק פחות משנה ובגלל הקורונה הם לא מוכנים להכניס אותי לכלא".

מדובר בצעיר שנאבק כדי לשרת ביחידה קרבית אך נתקל בשירות בקשיים רבים, כמו גם בבית. בסופו של דבר הוא החליט לערוק מהיחידה. "לא רצו בכלל לגייס אותי לצבא בגלל המצב שאליו נקלעתי והמצב המשפחתי שלי", טען. "בכל זאת היה חשוב לי להתגייס לצבא. במהלך השירות המצב האישי שלי החמיר ולכן החלטתי לערוק".

כאמור, שלוש פעמים ביקש הלוחם להסגיר עצמו לידי המשטרה הצבאית אבל בקשתו נדחתה. בסופו של דבר פנה לעו"ד אלון ארז שייצג אותו. העו"ד דאג שיסגיר עצמו ביחידה בה שירת וכך קרה. זמן קצר לאחר מכן הוא קיבל פטור משירות צבאי.

למרות זאת, הפרקליטות הצבאית הגישה נגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עריקות. עו"ד ארז ביקש בבית המשפט להתחשב במצבו של מרשו, שכן הוא פנה שלוש פעמים להסגיר את עצמו אבל נדחה. הוא ציין שכתב האישום היה מיותר במיוחד לאור נסיבות חייו הקשות של הלוחם. התובעת הצבאית הודתה שאכן הלוחם ביקש להסגיר עצמו שלוש פעמים למשטרה הצבאית ונדחה מטעמים שונים.

הלוחם עצמו טען בפני השופטים: "התחתנתי בזמן האחרון. אני עובד בעבודות מזדמנות כדי לשרוד ולסייע למשפחתי". השופטים ששמעו את הלוחם. לאור נסיבות חייו הקשות והעובדה שקיבל פטור משירות צבאי, הם החליטו שלא לגזור עליו עונש מאסר בפועל.

גם השופטים התייחסו לעובדה שהלוחם ביקש להסגיר עצמו שלוש פעמים אבל בגלל הקורונה סורב ועריקתו התארכה עוד יותר, כמו גם שבעיותיו האישיות החמירו מאז גיוסו לצבא.

"מדובר במי שבמהלך תקופה ההיעדרות ביקש להסגיר עצמו במתקן כליאה מספר פעמים, אך לאור המצב ששרר בעקבות התפשטות הקורונה לא התקבל ומשכך התארכה היעדרותו עוד ועוד", הדגישו השופטים בהחלטתם להקל בעונשו.

השופטים שעל פי חוקי הצבא היו חייבים להטיל עונש כלשהו, הסתפקו בקנס של 1,000 שקלים בלבד הנחשב עונש קל מאוד יחסית למשך תקופת העריקות.