תשעה חודשים
תשעה חודשים

אופיר / אוֹפִיר

אחד מצאצאיו של שם (בנו של נוח) ושמה של ארץ מלאת אוצרות

9 חודשים | mako | פורסם 01/04/19 00:05