_OBJ

שם בלועזית

Emunah

מגדר

בנות

מקורות

המקורות היהודיים

פירוש

השם אמונה מוזכר כמה פעמים בתפילה ובמקורות היהודיים והוא מבטא דעה, מחשבה, או אפילו תמיכה רעיונית של אדם באדם, במטרה, בדעה, בהשקפה או בעקרונות דתיים.

מפורסמים עם אותו השם

אמונה אלון 

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם אמונה לבתם רוצים להצהיר קבל עם ועדה על אמונתם באל ועל התקווה שלהם כי גם בתם תלך בדרך זו ותאמין בקיומו של האל ובגדולתו.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 3

אנשים עם ערך נומרולוגי 3 הינם אנשים שהרגש מוביל אותם ופותח להם דלתות. אנשים חברותיים, בעלי אופי נעים וטוב ועל כן הם אהובים על הסובבים אותם ולרוב מוקפים בחברים. נוהגים לברוח מהתמודדויות, עימותים, החלטות קשות ומעדיפים להתקיים ללא סדר ומסגרות. שומרים על רוח הנעורים ועל אופטימיות לאורך השנים.