_OBJ

שם בלועזית

Dekel

מגדר

יוניסקס

מקורות

עולם הצומח 

פירוש

השם דקל מגיע אלינו מעולם הצומח והוא כינוי לעץ גבוה נפוץ בישראל, עץ התמר שנחשב לאחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הדקל הוא עץ בעל גזע ישר וענפים רחבים אשר מהם בונים את הסכך בחג הסוכות. בנוסף לכך, הדקל משמש מקור למזון, לחומרי בנייה, לשמן ואף ללולב שמשמש בחג הסוכות כאחד מארבעת המינים. דקל הוא גם שמו של מושב בנגב.

מפורסמים עם אותו השם

דקל קינן, דקל עדין

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם דקל, רוצים לבטא את החיבור שלהם לטבע ולמקורות היהודיים. כמו כן, השם דקל מסמל שאיפה להישגים גבוהים ולשגשוג.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.